اداره تاسیسات شهرداری کاشان طراحی ، نگهداری ، تعمیر و تجهیز سیستم های تأسیساتی اعم از الکتریکی ، مکانیکی و نظارت بر اجرای دقیق آنها در چارچوب قوانین شهرداری
۱۳۹۴ يکشنبه ۲۳ فروردين - تعداد بازدید: 13685 بار


شرح وظایف:
1- نگهداری ، تعمیر و تجهیز سیستم های تأسیساتی و نظارت بر اجرای دقیق آنها
2- انجام امور فنی و مهندسی مربوط به نگهداری از ساختمانها و تأسیسات نواحی و ساختمانهای وابسته به شهرداری
3- هماهنگی با ادارت آب،برق ،گاز و مخابرات جهت برقراری انشعابات جدید در پروژه های عمرانی
4- تدوین بودجه مربوط به ردیف های اعتباری تخصصی و نظارت بر اجرای صحیح آنها
5- هماهنگی با ادارات تأسیساتی جهت تعیین منصوبات به منظور اجرای پروژه های عمرانی
6- نظارت و پیگیری حسن نگهداری از نورپردازیهای پل ها ،زیرگذرها و ابنیه های تاریخی
7- انجام ارزیابی عملکرد واحدهای زیر مجموعه و ارائه به موقع آمار و اطلاعات در این خصوص
8- نظارت مستمر بر روشنایی پارکها و میادین و در صورت نیاز اصلاح روشنایی و رفع خاموشی از طریق واحد های مربوطه
9- نظارت عالی بر انجام تحویل و تحول در پروژ ه ها
10- بررسی و تأیید صورت وضعیت های ماهیانه پیمانکاران پارکها و فضای سبز
11- نظارت براجرای عملیات تأسیساتی آبنماها و فضای سبز اعم از برق و مکانیک و ارائه راهکارهای استاندارد و مناسب با شرایط اقلیمی
12- بررسی و اجراء در خصوص بهینه سازی انرژی در پروژه های عمرانی موجود و در دست اجراء و غیره
مدیریت ها و مسئولین داخلی:
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره اتاق
1 کاظم یگانه مسئول تأسیسات مکانیکی 15
2 حسین حکیمیان مسئول تأسیسات الکتریکی 22
3 حجت صیادی مسئول واحد طراحی ها 13
ارسال به شبکه های اجتماعی:
تصاویر مرتبط
کاشان - خیابان اباذر - تلفن: 983155440055+
کلیه حقوق برای شهرداری کاشان محفوظ می باشد.
Powered By ParsPro.ir