تاریخ ارسال مطلب:۱۳۹۴ دوشنبه ۱۶ آذر - تعداد بازدید: 92973 بار
چاپ مطلب

مدیریت پیمان و رسیدگی

اطلاعات کلی از حوزه در یک نگاه: شاکله آن در سه بخش الف: امور پیمان ب: امور رسیدگی فنی ج: امور پیمانکاران و مشاوران می باشد.

حسینعلی اسلامی مهر

مدیریت پیمان و رسیدگی
تاریخ تصدی سمت:۹۶/۰۸/۲۷
تحصیلات:لیسانس مترجمی زبان

سوابق اجرایی:

مسئول رسیدگی پرونده های خدمات شهری
فهرست کارکنان حوزه مدیریت پیمان و رسیدگی
ردیف نام و نام خانوادگی سمت داخلی
۱ الهه تاملی مسئول واحد برگزاری معاملات ۲۱۰۴
۲ مهدی حاجی تقی زاده کارشناس قراردادهای عمرانی ۲۱۰۵
۳ علیرضا مقامی نژاد کارشناس پیمان ۲۱۰۲
۴ شهلا زائر نجف کارشناس قراردادهای خدمات شهری ۲۱۰۴
۵ ناصر باقر نژاد مسئول واحد هماهنگی امور مناطق ۲۲۲۷
۶ حسین صفری بایگان ۲۱۰۶
۷ محمدرضا پوران مسئول واحد رسیدگی فنی ۲۱۱۸
۸ اصغر حقیقیان کارشناس رسیدگی قراردادهای خدمات شهری ۲۱۱۸
۹ محمد غلامرضاپور کارشناس رسیدگی قراردادهای نیروی انسانی و جاری ۲۱۱۸
۱۰ مهدی مزدیان فرد کارشناس رسیدگی قراردادهای عمرانی ۲۰۹۱
۱۱ حمیدرضا مدیحی دبیر کمیسیونهای تحویل ۲۰۹۱