تاریخ ارسال مطلب:۱۳۹۷ سه شنبه ۹ مرداد - تعداد بازدید: 15983 بار
چاپ مطلب

مدیریت درآمد شهرداری کاشان

مدیریت درآمد شهرداری کاشان

عباس شافعی

مدیر درآمد شهرداری
تاریخ تصدی سمت: ...
ایمیل: ....
ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 رئیس اداره درآمدهای عمومی ستاد مریم توکلی کاشانی
2 رئیس اداره نوسازی و اصناف مناطق شهریار خلیق
3 کارشناس مسئول خزانه و روابط مناطق علیرضا سپهری
4 مسئول وصول مطالبات ستاد غلامرضا ملکیان
5 رئیس کمیسیون ماده 77 مریم ابراهیمی