تاریخ ارسال مطلب:۱۳۹۴ يکشنبه ۱ آذر - تعداد بازدید: 7338 بار
چاپ مطلب

مدیریت مالی شهرداری

مدیریت مالی شهرداری

خانم توکلی

مدیریت مالی شهرداری
تاریخ تصدی سمت: آبان ۹۴
تحصیلات: کارشناس حسابداری
برچسب ها
مطالب مرتبط