تاریخ ارسال مطلب:۱۳۹۴ دوشنبه ۱ تير - تعداد بازدید: 24198 بار
چاپ مطلب

معاون اداری و مالی

نظارت بر حسن اجرای سازماندهی و وظایف و اختیارات سازمانی به ساختارهای اجرای شهرداری در ستاد و مناطق؛ نظارت بر تدوین و اجرای سیاستهای پرسنلی و فرآیندهای جذب، بهسازی و خروج پرسنل از سازمان از طریق ابزارها و ضوابط موضوعه در قالب قوانین استخدامی، قانون کار و آیین نامه های اجرایی

مجتبی ولی پناه

معاون اداری مالی شهرداری کاشان
تاریخ تصدی سمت: ۹۷/۰۷/۱۶
تحصیلات: فوق لیسانس

سوابق اجرایی:

مسئول ناحیه ۳ شهرداری کاشان
معاون خدمات شهری شهرداری کاشان
مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 محمد شفافی مدیر مالی
2 محمد حقیقی مدیر اداری
3 عباس شافعی مدیر درآمد
4 حامد دادایی مدیر پیمان و رسیدگی
5 ابوالفضل رسولیان مدیر فناوری اطلاعات