تاریخ ارسال مطلب:۱۳۹۷ شنبه ۱۷ آذر - تعداد بازدید: 183793 بار
چاپ مطلب

مدیریت بحران و پدافند غیر عامل

مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شهرداری کاشان

حمیدرضا صادقی

مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شهرداری کاشان
تاریخ تصدی سمت:۹۷/۰۲/۳۰
تحصیلات:کارشناسی ارشد مدیریت تحول

سوابق اجرایی:

-شهردار ابوزید آباد از سال ۷۸ تا ۸۲
-شهردار قمصر از ۸۲ تا ۸۶
-شهردار نیاسر از سال ۸۶ تا ۹۲ -شهردار قمصر از سال ۹۲ تا ۹۶
سرپرست منطقه چهار شهرداری
-مسئول دفتر فنی شهرداری
-مسئول واحد توسعه معابر شهرداری کاشان
-مسئول امور حمل و نقل و ترافیک شهرداری کاشان
-مسئول شهرسازی شهرداری کاشان
-مسئول کارگاه پروژه فرودگاه کاشان
-مسئول کارگاه پروژه آماده سازی فاز دو شهر جدید پردیس
-مهندس ناظر پروژه اتوبان قم –کاشان
-مهندس ناظر پروژه اتوبان کاشان-اصفهان
فهرست کارکنان حوزه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ رشید شهزادی کارشناس
۲ جواد دعاخوان کارشناس
۳ سروش کواکبی کارشناس
۴ حسن عبدلی علوی کارشناس
برچسب ها