تاریخ ارسال مطلب:۱۳۹۷ سه شنبه ۱۵ آبان - تعداد بازدید: 33342 بار
چاپ مطلب

مدیریت فرودگاه

مدیریت فرودگاه

سید مسعود مسعودی

مدیریت فرودگاه کاشان
تاریخ تصدی سمت:۹۲/۱۲/۱۹
تحصیلات: کارشناسی ارشد عمران – راه و ترابری

سوابق اجرایی
مدير عامل فرودگاه كاشان
فرمانده كميته امنيت هوايي كاشان
مدرس دانشگاه


فهرست کارکنان حوزه فرودگاه
ردیف نام و نام خانوادگی سمت داخلی
۱ مسعود تسلطی سرپرست حراست ۲۰۳
۲ علی اکبر کیانوش مسئول خدمات فرودگاهی ترافیک،دفتر مدیر عامل ۲۱۱
۳ علیرضا حاجی قدیری مسئول IT ۲۱۰
۴ خانم حسین زاده مسئول حسابداری ۲۰۴
۵ خانم علیزاده دبیرخانه ۲۰۲
۶ محسن توتونچی مدیر ترمینال ۲۰۴
۷ خانم خدمتی دبیرخانه حراست ۲۰۶
۸ علی جوانمرد مدیر ایمنی ۲۰۸
۹ خانم راگردی دبیرخانه،جامه دان ۲۰۲
۱۰ جابر پایمرد مسئول ناوبری ۲۱۰

برچسب ها