تاریخ ارسال مطلب:۱۳۹۷ دوشنبه ۲۱ آبان - تعداد بازدید: 1595 بار
چاپ مطلب

واحد تولیدات رسانه ای

گسترش فعالیت های مجموعه شهرداری کاشان و هم افزایی این مجموعه با دیگر حوزه ها و ارتقای جایگاه ملی و بین المللی "برندکاشان"در سطح کلان،بیانگر ضرورت در تولید و عرضه محتوای هدفمند با ارزش های کیفی مطلوب و استاندارد و همچنین دارای رتبه بندی است.

محمد حامد محسنی فاضل

مدیر مرکز تولیدات و پژوهش های رسانه ای شهرداری
تاریخ تصدی سمت: ۹۶/۰۹/۱۹
تحصیلات: دکتری مدیریت استراتژیک دانشگاه تکنولوژی مالزی
ایمیل:MAHAMGROUP@HOTMAIL.COM

سوابق اجرایی:

-مدیر عامل شرکت عمران و توسعه مهام
- عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن شهرستان کاشان
-رئیس هیت مدیره شرکت عمران و توسعه سیلک
-مدرس دروس مدیریت پروژه و کارافرینی اجتماعی( دانشگاه تکنولوژی مالزی )
-مشاور معاون فرهنگی دانشگاه کاشان
-عضو کمیته تلفیق بودجه دانشگاه کاشان
ماموریت های هفت گانه مرکز تولیدات رسانه ای

ماموریت شماره ۱: پژوهش ،نیاز سنجی و امکان سنجی ورود و حضور در حوزه های رسانه ای در سه سطح
الف:شهری            ب:منطقه ای/ملی                  ج:بین المللی
ماموریت شماره ۲: سیاست گذاری راهبردی در حوزه رسانه و تولیدات رسانه ای شهرداری کاشان
ماموریت شماره ۳: ساماندهی،تعریف وظایف و ایجاد ساختار در رسانه های شهرداری کاشان
ماموریت شماره ۴: رصد،پایش،نظارت و ارزیابی فعالیت های رسانه ای شهرداری کاشان
ماموریت شماره ۵: تهیه،تولید و عرضه محصولات و آثار رسانه ای برمبنای اهداف کلان شهرداری کاشان
ماموریت شماره ۶: آموزش و توانمندسازی واحدها و مراکز روابط عمومی و ارتباطی شهرداری کاشان
ماموریت شماره ۷: شناسایی عرصه های رسانه ای جدید و ایجاد بستر جهت ورود و تولید محتوای متناظر آنبرچسب ها