تاریخ ارسال مطلب:۱۳۹۷ يکشنبه ۲۰ آبان - تعداد بازدید: 17409 بار
چاپ مطلب

شهرداریچی 4

یکی از ناوبران اتوبوسرانی شهرداری کاشان به تازگی کتاب رمانی تحت عنوان سبزه های آتش نوشته و به چاپ رسانده است، او در این کلیپ ،از نحوه نوشتنِ کتابش و اینکه چگونه نویسنده شده صحبت می کند: "تمام کتاب را پشت رُل اتوبوس نوشته ام" /کارگردان:علی شاهیده/کاری از مرکز تولیدات و پژوهش های رسانه ای شهرداری کاشان