تاریخ ارسال مطلب:۱۳۹۷ دوشنبه ۲۲ مرداد - تعداد بازدید: 28020 بار
چاپ مطلب

شهرداریچی 2

این قسمت:خدمات موتوری آدم تاعاشق کارش نباشه نمیتونه خوب انجامش بده!/کارگردان:علی شاهیده/کاری از مرکز تولیدات و پژوهش های رسانه ای شهرداری کاشان