تاریخ ارسال مطلب:۱۳۹۷ دوشنبه ۱۶ مهر - تعداد بازدید: 464 بار
چاپ مطلب

بودجه 2

برای دومین بار در مدیریت شهری جدید ویدئو کلیپِ بودجه۹۷ شهرداری /کاری از مرکز تولیدات و پژوهش های رسانه ای

برچسب ها