تاریخ ارسال مطلب:۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۰ مرداد - تعداد بازدید: 516 بار
چاپ مطلب

شهرداریچی1

مستندی از هنرمندِ حوزه زیباسازی شهرداری کاشان "حسین اکرمی"/ کارگردان علی شاهیده/ کاری از مرکز پژوهش ها و تولیدات رسانه ای شهرداری کاشان

برچسب ها