تاریخ ارسال مطلب:۱۳۹۷ شنبه ۱۷ شهريور - تعداد بازدید: 2166 بار
چاپ مطلب

منطقه چهار شهرداری کاشان

محدوده و مساحت منطقه: ازمیدان الغدیر(واقع در خیابان امیرکبیر)تا با غ تاریخی فین در 2طرف محور که که شامل فاز یک ناجی آباد– شهرک امیر المومنین و فینین نیز می باشد. مساحت منطقه: 11005مترمربع می باشد. تعداد و نام نواحی تحت پوشش: 3ناحیه –ناحیه واقع در فاز یک ناجی آباد و فین کوچک-ناحیه فین بزرگ-ناحیه مسکن مهر

ابوالفضل ساروقیان

مدیر منطقه چهار شهرداری
تاریخ تصدی سمت: ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی عمران

سوابق اجرایی:

مدیرعامل سازمان عمران و بهسازی
مدیر حمل و نقل و ترافیک
عضو هیئت مدیره سازمان اتوبوس رانی
مدیر پروژه اوراق مشارکت
مدیر حمل و نقل و ترافیک
فهرست کارکنان منطقه چهار شهرداری کاشان

ردیف نام سمت تلفن داخلی
۱ ابوالفضل ساروقیان شهردار منطقه ۵۵۳۳۳۰۶۰ ۱۱3
۲ علی صداقت معاون اداری مالی   ۱۱۳
۳ امیر اسماعیل پور معاون شهرسازی   ۱۵۶
۴ اسدالله شکوهی معاون عمران   ۱۹۳
۵ سید عباس ناصری زاده معاون خدمات شهری   ۱۴۳
۶ حمید بهرامیان مدیراداری   ۱۱۴
۷ سید مهدی هاشمی مدیردرآمد   ۱۷۴
۸ سید علی سحابی مدیراملاک   ۱۶۷
۹ جعفر تقاعدی مدیرپیمان   ۱۸۹
۱۰ عباس آلویی مدیرحراست   ۱۴۶
۱۱ حمید کافی زاده مدیر روابط عمومی و اموراجتماعی   ۱۸۶
۱۲ علی حجتی مسئول اصناف   ۱۷۸
۱۴ لیلا پناهنده مسئول وصول مطالبات واجرائیات   ۱۷۰
۱۵ مرتضی جعفر کاشانی مسئول دفتر شهردار منطقه   ۱۱۳
۱۶ سید محمد علی جلال زاده مسئول فضای سبز   ۲۰۳
۱۷ غلامرضا ملکیان مسئول امور حقوقی   ۱۴۹
۱۸ محسن حاجی زاده مسئول کارپردازی   ۱۴۲
۱۹ محمد صحت مسئول زیباسازی   ۱۸۷
۲۰ خانم حلاج باشی مسئول حسابداری   ۱۴۰
۲۱ حسن خانی مسئول اجرائیات   ۱۷۲
۲۲ مهدی یاسری مسئول توافقات   ۱۶۴محدوده عملیاتی و اطلاعات منطقه
محدوده و مساحت منطقه:۱۱۰۰۵مترمربع
تعداد و نام نواحی تحت پوشش: 3ناحیه
محدوده و مساحت منطقه: ازمیدان الغدیر(واقع در خیابان امیرکبیر)تا باغ تاریخی فین در ۲طرف محور که شامل فاز یک ناجی آباد–شهرک امیر المومنین و فینین نیز می باشد.
شماره تلفنخانه و فکس اصلی شهرداری منطقه: ۵۵۳۴۴۵۸۳- ۵۵۳۴۴۵۸۰ فکس : ۵۵۳۴۱۴۱۹آدرس منطقه، معاونت های مربوطه و نواحی تحت پوشش

ردیف نام آدرس تلفن
1 شهرداری منطقه خیابان امیرکبیر-میدان شهید اردهال-ابتدای بلوار شهدای فین ۵۵۳۳۳۰۶۰
2 ناحیه یک فازیک ناجی آباد خیابان پیروزی –روبه روی خیابان شهید مبشر ۵۵۴۲۲۱۰۰
3 ناحیه دو فین بزرگ–خیابان امامزاده قاسم-پشت زیارت ناحیه فین ۵۵۳۳۰۰۵۰
4 ناحیه سه مسکن مهر ۵۵۳۰۳۴۰۰