تاریخ ارسال مطلب:۱۳۹۴ شنبه ۱۵ فروردين - تعداد بازدید: 2118 بار
چاپ مطلب

شهرداری منطقه سه کاشان

محدوده و مساحت منطقه: ازجهت شمال به خیابان های غیاث الدین جمشید،سپیده کاشانی و محور امیرکبیر،از جنوب به اراضی جعفرآباد و صفی آباد،از غرب به بلوار ملاصدرا و خط راه آهن و از شرق به اراضی و زمین های حسن آباد و فین می باشد. مساحت منطقه:۲۴۰۰هکتار می باشد. تعداد و نام نواحی تحت پوشش: ۴ناحیه

سیدمحمدرضا متشکره

مدیر منطقه سه شهرداری
تاریخ تصدی سمت: ۱۳۹۶
تحصیلات: کارشناسی مدیریت دولتی

سوابق اجرایی:

مسئول امور اداری خدمات شهری
مسئول ستاد پاکیزگی شهرداری
مسئول سد معبر شهرداری
کارشناس اصناف
سرپرست منطقه پنج شهرداری
سرپرست منطقه چهار شهرداری
مسئولین منطقه سه شهرداری کاشان
ردیف نام سمت تلفن داخلی فاکس
۱ سید محمدرضا متشکره شهردار منطقه ۵۵۲۴۱۵۳۷ ۱۰۴ ۵۵۲۴۱۵۳۹
۲ مهدی گندمکار قائم مقام ومعاون مالی و برنامه ریزی ۵۵۲۴۱۵۳۷ ۱۵۳ ۵۵۲۴۱۵۳۹
۳ حسین دلشاد معاون خدمات شهری ۵۵۲۴۶۹۵۶ --- ---
۴ سید فرهاد حسینی معاون عمران ۵۵۲۴۶۹۵۶ --- ---
۵ مرتضی صادقی معاون شهرسازی ۵۵۲۴۱۵۳۷ ۱۰۸ ---
۶ علی عندلیب مدیر درآمد ۵۵۲۴۱۵۳۷ ۱۲۵ ---
۷ رضا پورعسگری مدیر املاک ۵۵۲۴۱۵۳۷ ۱۱۳ ---
۸ مرضیه لطیفی مدیر درآمدهای عمومی ۵۵۲۴۱۵۳۷ ۱۴۲ ---
۹ محسن مطهری مسئول نوسازی ۵۵۲۴۱۵۳۷ ۱۲۶ ---
۱۰ محمد نجارزاده مسئول اصناف ۵۵۲۴۱۵۳۷ ۱۲۷ ---
۱۱ سعید قلی زاده مسئول اجرائیات ۵۵۲۴۱۵۲۶ ۱۰۵ ---
۱۲ علی ریاحی مدیر امور اداری و مسئول دبیرخانه ۵۵۲۴۱۵۲۶ ۱۲۰ ---
۱۳ امیر عباس عصارزاده مسئول حراست ۵۵۲۴۱۵۴۲ ۱۴۹ ---
۱۴ علیرضا دیگبری مسئول دفتر ومدیر روابط عمومی ۵۵۲۴۰۶۴۸ ۱۰۳ ---
۱۵ مجید رئیس زاده مسئول کارپردازی ۵۵۲۴۱۵۳۷ ۱۴۷ ---
۱۶ سید عباس حسینی مسئول وصول مطالبات ۵۵۲۴۰۶۴۸ ۱۰۳ ---
۱۷ علی ترنجی مدیر پیمان و رسیدگی ۵۵۲۴۰۴۳۰ ۱۲۳ ---
۱۸ مجتبی حلاج مفرد مسئول فضای سبز ۵۵۲۲۸۰۶۰ --- ---
۱۹ عباس بقال زاده مسئول درآمد- عوارض خودرو ۵۵۲۴۱۵۳۷ --- ---
۲۰ احمد سلمانیان مسئول ناحیه یک ۵۵۲۴۶۹۵۶ --- ---
۲۱ ابوالفضل اخوان مسئول ناحیه دو ۵۵۲۲۸۰۶۰ --- ---
۲۲ رضا خالقی مسئول ناحیه سه ۵۵۲۲۶۶۴۱ --- ---
۲۳ مهدی مقنی مسئول ناحیه چهار ۵۵۲۷۲۹۸۲ --- ---محدوده عملیاتی و اطلاعات منطقه
محدوده و مساحت منطقه:۲۴۰۰هکتار
تعداد و نام نواحی تحت پوشش: ۴ناحیه
شماره تلفنخانه و فکس اصلی شهرداری منطقه: ۲۹-۵۵۲۴۱۳۲۶ فکس : ۵۵۲۴۱۵۳۹آدرس پارک ها، سراهای محله، مراکز تحت پوشش و ...

ردیف مکان آدرس
۱ پارک نرگس خیابان آیت ا... سعیدی
۲ پارک لاله بلوار شهدا
۳ پارک بانوان بلوار شهدا -جنب پارک لاله
۴ پارک شهیدان ترنجی خیابان غیاث الدین جمشید
۵ پارک ساحلی (دلفین ) بلوار ساحلی جنوبی
۶ بوستان سجادیه بلوار ملاصدرا
۷ بوستان شهید کریمی جنب مزار دشت افروز
۸ بوستان عبد الرزاق خیابان سلمان
۹ پارک ملافتح ا... خیابان ملافتح ا...
۱۰ پارک سهراب سپهری ورودی شهرک 22 بهمن
۱۱ بوستان نشاط شهرک 22 بهمنآدرس منطقه، معاونت های مربوطه و نواحی تحت پوشش

ردیف نام آدرس تلفن
۱ شهرداری منطقه سه بلوار سپیده کاشانی ۵۵۲۴۱۵۳۷
۵۵۲۴۱۵۳۸
۲ معاونت خدمات شهری خیابان همت ۵۵۲۴۶۹۵۶
۳ معاونت عمران وترافیک خیابان همت ۵۵۲۴۶۹۵۶
۴ معاونت شهرسازی ومعماری بلوار سپیده کاشانی – ساختمان منطقه ۳ ۵۵۲۴۱۵۳۹
۵ ناحیه یک خیابان همت ۵۵۲۴۶۹۵۶
۶ ناحیه دو لتحر،خیابان زیارت ۵۵۲۲۸۰۶۰
۷ ناحیه سه خیابان راه آهن -خیابان رسالت ۵۵۲۲۶۶۴۱
۸ ناحیه چهار شهرک ۲۲ بهمن،نبش میدان ۵۵۲۷۲۹۸۲