تاریخ ارسال مطلب:۱۳۹۴ شنبه ۱۵ فروردين - تعداد بازدید: 7630 بار
چاپ مطلب

منطقه سه شهرداری کاشان

محدوده و مساحت منطقه: ازجهت شمال به خیابان های غیاث الدین جمشید،سپیده کاشانی و محور امیرکبیر،از جنوب به اراضی جعفرآباد و صفی آباد،از غرب به بلوار ملاصدرا و خط راه آهن و از شرق به اراضی و زمین های حسن آباد و فین می باشد. مساحت منطقه:۲۴۰۰هکتار می باشد. تعداد و نام نواحی تحت پوشش: ۴ناحیه

محسن حیدری

سرپرست منطقه سه شهرداری
تاریخ تصدی سمت: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
تحصیلات: کارشناسی مهندس کشاورزی،کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

سوابق اجرایی:

شهردار اردستان،بزرک،سفید شهر
سـرپرست مدیریت هماهنگی مناطق وسازمانهای شهرداری کاشان
سـرپرست مدیریت بازرسی ورسیدگی به شکایات شهرداری کاشان
سـرپرست حراست شهرداری برزک
مسئول ساماندهی وبهسازی رودخانه های برزک
دبیر ستاد بازآفرینی پایدار شهری شهرستان اردستان
مسئولین منطقه سه شهرداری کاشان
ردیف نام سمت تلفن داخلی فاکس
۱ محسن حیدری سرپرست منطقه ۵۵۲۴۱۵۳۷ ۱۰۴ ۵۵۲۴۱۵۳۹
۲ مهدی گندمکار قائم مقام ومعاون مالی و برنامه ریزی ۵۵۲۴۱۵۳۷ ۱۵۳ ۵۵۲۴۱۵۳۹
۳ حسین دلشاد معاون خدمات شهری ۵۵۲۴۶۹۵۶ --- ---
۴ سید فرهاد حسینی معاون عمران ۵۵۲۴۶۹۵۶ --- ---
۵ مرتضی صادقی معاون شهرسازی ۵۵۲۴۱۵۳۷ ۱۰۸ ---
۶ علی عندلیب مدیر درآمد ۵۵۲۴۱۵۳۷ ۱۲۵ ---
۷ رضا پورعسگری مدیر املاک ۵۵۲۴۱۵۳۷ ۱۱۳ ---
۸ مرضیه لطیفی مدیر درآمدهای عمومی ۵۵۲۴۱۵۳۷ ۱۴۲ ---
۹ محسن مطهری مسئول نوسازی ۵۵۲۴۱۵۳۷ ۱۲۶ ---
۱۰ محمد نجارزاده مسئول اصناف ۵۵۲۴۱۵۳۷ ۱۲۷ ---
۱۱ سعید قلی زاده مسئول اجرائیات ۵۵۲۴۱۵۲۶ ۱۰۵ ---
۱۲ علی ریاحی مدیر امور اداری و مسئول دبیرخانه ۵۵۲۴۱۵۲۶ ۱۲۰ ---
۱۳ محمد صحت مسئول حراست ۵۵۲۴۱۵۴۲ ۱۴۹ ---
۱۴ حمیدرضا خوش نظر مدیر روابط عمومی و امور اجتماعی منطقه ۵۵۲۴۰۶۴۸ ۱۰۳ ---
۱۵ علیرضا دیگبری مسئول کارپردازی ۵۵۲۴۱۵۳۷ ۱۴۷ ---
۱۶ سید عباس حسینی مسئول وصول مطالبات ۵۵۲۴۰۶۴۸ ۱۰۳ ---
۱۷ علی ترنجی مدیر پیمان و رسیدگی ۵۵۲۴۰۴۳۰ ۱۲۳ ---
۱۸ مجتبی حلاج مفرد مسئول فضای سبز ۵۵۲۲۸۰۶۰ --- ---
۱۹ عباس بقال زاده مسئول درآمد- عوارض خودرو ۵۵۲۴۱۵۳۷ --- ---
۲۰ احمد سلمانیان مسئول ناحیه یک ۵۵۲۴۶۹۵۶ --- ---
۲۱ مهدی مقنی مسئول ناحیه دو ۵۵۲۲۸۰۶۰ --- ---
۲۲ رضا خالقی مسئول ناحیه سه ۵۵۲۲۶۶۴۱ --- ---
۲۳ علیرضا مازوچی مسئول ناحیه چهار ۵۵۲۷۲۹۸۲ --- ---محدوده عملیاتی و اطلاعات منطقه
محدوده و مساحت منطقه:۲۴۰۰هکتار
تعداد و نام نواحی تحت پوشش: ۴ناحیه
شماره تلفنخانه و فکس اصلی شهرداری منطقه: ۲۹-۵۵۲۴۱۳۲۶ فکس : ۵۵۲۴۱۵۳۹آدرس پارک ها، سراهای محله، مراکز تحت پوشش و ...

ردیف مکان آدرس
۱ پارک نرگس خیابان آیت ا... سعیدی
۲ پارک لاله بلوار شهدا
۳ پارک بانوان بلوار شهدا -جنب پارک لاله
۴ پارک شهیدان ترنجی خیابان غیاث الدین جمشید
۵ پارک ساحلی (دلفین ) بلوار ساحلی جنوبی
۶ بوستان سجادیه بلوار ملاصدرا
۷ بوستان شهید کریمی جنب مزار دشت افروز
۸ بوستان عبد الرزاق خیابان سلمان
۹ پارک ملافتح ا... خیابان ملافتح ا...
۱۰ پارک سهراب سپهری ورودی شهرک 22 بهمن
۱۱ بوستان نشاط شهرک 22 بهمنآدرس منطقه، معاونت های مربوطه و نواحی تحت پوشش

ردیف نام آدرس تلفن
۱ شهرداری منطقه سه بلوار سپیده کاشانی ۵۵۲۴۱۵۳۷
۵۵۲۴۱۵۳۸
۲ معاونت خدمات شهری خیابان همت ۵۵۲۴۶۹۵۶
۳ معاونت عمران وترافیک خیابان همت ۵۵۲۴۶۹۵۶
۴ معاونت شهرسازی ومعماری بلوار سپیده کاشانی – ساختمان منطقه ۳ ۵۵۲۴۱۵۳۹
۵ ناحیه یک خیابان همت ۵۵۲۴۶۹۵۶
۶ ناحیه دو لتحر،خیابان زیارت ۵۵۲۲۸۰۶۰
۷ ناحیه سه خیابان راه آهن -خیابان رسالت ۵۵۲۲۶۶۴۱
۸ ناحیه چهار شهرک ۲۲ بهمن،نبش میدان ۵۵۲۷۲۹۸۲