تاریخ ارسال مطلب:۱۳۹۴ شنبه ۱۵ فروردين - تعداد بازدید: 10544 بار
چاپ مطلب

منطقه سه شهرداری کاشان

محدوده و مساحت منطقه: ازجهت شمال به خیابان های غیاث الدین جمشید،سپیده کاشانی و محور امیرکبیر،از جنوب به اراضی جعفرآباد و صفی آباد،از غرب به بلوار ملاصدرا و خط راه آهن و از شرق به اراضی و زمین های حسن آباد و فین می باشد. مساحت منطقه:۲۴۰۰هکتار می باشد. تعداد و نام نواحی تحت پوشش: ۴ناحیه

محمد مسعود چایچی

سرپرست منطقه سه شهرداری
تاریخ تصدی سمت:
تحصیلات:

سوابق اجرایی:
مسئولین منطقه سه شهرداری کاشان
ردیف نام سمت تلفن داخلی فاکس
۱ محمد مسعود چایچی سرپرست منطقه ۵۵۲۴۱۵۳۷ ۱۰۴ ۵۵۲۴۱۵۳۹
۲ مهدی گندمکار قائم مقام ومعاون مالی و برنامه ریزی ۵۵۲۴۱۵۳۷ ۱۵۳ ۵۵۲۴۱۵۳۹
۳ حسین دلشاد معاون خدمات شهری ۵۵۲۴۶۹۵۶ --- ---
۴ سید فرهاد حسینی معاون عمران ۵۵۲۴۶۹۵۶ --- ---
۵ مرتضی صادقی معاون شهرسازی ۵۵۲۴۱۵۳۷ ۱۰۸ ---
۶ علی عندلیب مسئول درآمد ۵۵۲۴۱۵۳۷ ۱۲۵ ---
۷ رضا پورعسگری مدیر املاک ۵۵۲۴۱۵۳۷ ۱۱۳ ---
۸ مرضیه لطیفی کارشناس درآمدهای عمومی ۵۵۲۴۱۵۳۷ ۱۴۲ ---
۹ محسن مطهری کارشناس نوسازی ۵۵۲۴۱۵۳۷ ۱۲۶ ---
۱۰ محمد نجارزاده کارشناس اصناف ۵۵۲۴۱۵۳۷ ۱۲۷ ---
۱۱ سعید قلی زاده مسئول اجرائیات ۵۵۲۴۱۵۲۶ ۱۰۵ ---
۱۲ علی ریاحی مدیر امور اداری و مسئول دبیرخانه ۵۵۲۴۱۵۲۶ ۱۲۰ ---
۱۳ محمد صحت مسئول حراست ۵۵۲۴۱۵۴۲ ۱۴۹ ---
۱۴ مصطفی پارسا مدیر روابط عمومی و امور اجتماعی منطقه ۵۵۲۴۰۶۴۸ ۱۰۳ ---
۱۵ علیرضا دیگبری مسئول کارپردازی ۵۵۲۴۱۵۳۷ ۱۴۷ ---
۱۶ سید عباس حسینی کارشناس وصول مطالبات ۵۵۲۴۰۶۴۸ ۱۰۳ ---
۱۷ مصطفی خاکی کارشناس اجرای احکام ۵۵۲۴۰۶۴۸ ۱۰۳ ---
۱۸ علی ترنجی مدیر پیمان و رسیدگی ۵۵۲۴۰۴۳۰ ۱۲۳ ---
۱۹ مجتبی حلاج مفرد مسئول فضای سبز ۵۵۲۲۸۰۶۰ --- ---
۲۰ عباس بقال زاده مسئول درآمد- عوارض خودرو ۵۵۲۴۱۵۳۷ --- ---
۲۱ احمد سلمانیان مسئول ناحیه یک ۵۵۲۴۶۹۵۶ --- ---
۲۲ مهدی مقنی مسئول ناحیه دو ۵۵۲۲۸۰۶۰ --- ---
۲۳ رضا خالقی مسئول ناحیه سه ۵۵۲۲۶۶۴۱ --- ---
۲۴ علیرضا مازوچی مسئول ناحیه چهار ۵۵۲۷۲۹۸۲ --- ---محدوده عملیاتی و اطلاعات منطقه
محدوده و مساحت منطقه:۲۴۰۰هکتار
تعداد و نام نواحی تحت پوشش: ۴ناحیه
شماره تلفنخانه و فکس اصلی شهرداری منطقه: ۲۹-۵۵۲۴۱۳۲۶ فکس : ۵۵۲۴۱۵۳۹آدرس پارک ها، سراهای محله، مراکز تحت پوشش و ...

ردیف مکان آدرس
۱ پارک نرگس خیابان آیت ا... سعیدی
۲ پارک لاله بلوار شهدا
۳ پارک بانوان بلوار شهدا -جنب پارک لاله
۴ پارک شهیدان ترنجی خیابان غیاث الدین جمشید
۵ پارک ساحلی (دلفین ) بلوار ساحلی جنوبی
۶ بوستان سجادیه بلوار ملاصدرا
۷ بوستان شهید کریمی جنب مزار دشت افروز
۸ بوستان عبد الرزاق خیابان سلمان
۹ پارک ملافتح ا... خیابان ملافتح ا...
۱۰ پارک سهراب سپهری ورودی شهرک 22 بهمن
۱۱ بوستان نشاط شهرک 22 بهمنآدرس منطقه، معاونت های مربوطه و نواحی تحت پوشش

ردیف نام آدرس تلفن
۱ شهرداری منطقه سه بلوار سپیده کاشانی ۵۵۲۴۱۵۳۷
۵۵۲۴۱۵۳۸
۲ معاونت خدمات شهری خیابان همت ۵۵۲۴۶۹۵۶
۳ معاونت عمران وترافیک خیابان همت ۵۵۲۴۶۹۵۶
۴ معاونت شهرسازی ومعماری بلوار سپیده کاشانی – ساختمان منطقه ۳ ۵۵۲۴۱۵۳۹
۵ ناحیه یک خیابان همت ۵۵۲۴۶۹۵۶
۶ ناحیه دو لتحر،خیابان زیارت ۵۵۲۲۸۰۶۰
۷ ناحیه سه خیابان راه آهن -خیابان رسالت ۵۵۲۲۶۶۴۱
۸ ناحیه چهار شهرک ۲۲ بهمن،نبش میدان ۵۵۲۷۲۹۸۲