تاریخ ارسال مطلب:۱۳۹۴ دوشنبه ۲۴ فروردين - تعداد بازدید: 9178 بار
چاپ مطلب

مدیریت سامانه ۱۳۷ شهرداری کاشان

تلفن سه رقمی ۱۳۷ که متعلق به شهرداری ها است یکی از راه های آسان و سریع برای برقراری ارتباط شهروندان با شهرداری است. تا بتوانند درخواست ها، نظرات، پیشنهادات و شکایات خود را در تمامی حوزه های کاری شهرداری و مدیریت شهری اعلام نموده و کد رهگیری جهت پیگیری و بازخورد دریافت نمایند.

ملیحه ولیان

مدیریت سامانه ۱۳۷ شهرداری کاشان
تاریخ تصدی سمت: ۱۳۹۷/۰۳/۲۸
تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت دولتی،گرایش تشکیلات و روشها
137.favakashan.ir

سوابق اجرایی:

-راهبر و پشتیبان نرم افزارهای شهرسازی، نوسازی، درآمد، مهندسین ناظر، املاک، ماده صد در معاونت شهرسازی
-معاون IT در واحد فناوری اطلاعات
- رسیدگی به صورت وضعیت های شرکتی در واحد مالی مسئول
- مسئول 137 در مدیریت پایش و ارزیابی عملکرد
اهداف سامانه مدیریت شهری ۱۳۷

-تسهيل ارتباط شهروندان با شهرداري از طريق خدمات الكترونيكي
- كاهش مراجعات حضوري شهروندان براي پيگيري امور و در نتیجه کاهش سفرهای شهری و ترافیک
-افزايش حيطه نظارت و كنترل مديران شهرداري
-دريافت نظرات و پيشنهادات شهروندان
-ايجاد بانك اطلاعاتي از مشكلات شهر با هدف طبقه بندي و بررسي دقيق و آماري مشكلات بصورت منطقه ای و محله ای
- افزايش احساس تعلق و مسئوليت شهروندان و بهبود رضايتمندي آنها
-افزايش مشاركت و نظارت شهروندان بر امور شهري
- بررسی میزان رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری
-شناسایی شهروندان مسئول مشارکت آنها در امور شهرداری

فواید ونتایج ۱۳۷ برای شهروندان

- مشارکت در تصمیم گیری های شهری
-افزایش کیفیت خدمات شهرداری
-كاهش مراجعات حضوري شهروندان براي پيگيري درخواست ها

فواید ونتایج ۱۳۷ برای شهرداری

-افزایش کارآمدی کارکنان شهرداری
- افزایش اثربخش خدمات ارائه شده
-ارتقا علمی و توانمند سازی منابع انسانی
-جذب مشارکت شهروندان در تصمیم گیری ها
-برنامه ریزی بر اساس نیاز های شهروندان بصورت محله ای
-ارزیابی شهرداری در بخش های مختلف
لیست کلیه مسئولین سازمان اعم از ستادی و ...
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
۱ زهرا ایران نو ناظر یک سامانه ۱۳۷ --
۲ محبوبه کیوانی قمصری ناظر دو سامانه ۱۳۷ --
۳ محمدرضا سکوت اپراتور ثبت --
۴ حسین یوسف زاده اپراتور ثبت --
۵ آقای طالبیان رابط سامانه ۱۳۷منطقه یک ۵۵۲۲۵۰۰۰
۰۹۱۳۱۶۱۵۵۶۸
۶ آقای بقال زاده رابط سامانه ۱۳۷منطقه دو ۵۵۵۴۴۰۶۰
۰۹۹۰۲۴۱۴۴۱۲
۷ آقای سلمانیان رابط سامانه ۱۳۷منطقه سه ۵۵۲۴۶۹۵۶
۰۹۱۳۲۶۳۳۳۲۵
۸ آقای رستمی رابط سامانه ۱۳۷منطقه چهار ۵۵۳۴۴۵۸۸
۰۹۱۰۳۱۰۰۸۸۹
۹ آقای پهلوان پور رابط سامانه ۱۳۷منطقه پنج ۵۵۵۴۱۴۱۵
۰۹۱۳۳۷۶۸۸۳۰