تاریخ ارسال مطلب:۱۳۹۷ چهارشنبه ۳۰ آبان - تعداد بازدید: 41910 بار
چاپ مطلب

مدیریت سرمایه گذاری و جذب مشارکت های مردمی

مدیریت سرمایه گذاری و جذب مشارکت های مردمی

مرتضی والی زاده

سرپرست دفتر سرمایه گذاری و جذب مشارکت های مردمی شهرداری کاشان
تاریخ انتصاب: ۱۳۹۹/۳/۲۲
تحصیلات: دکترای مدیریت دولتی،گرایش منابع انسانی

سوابق اجرایی

مدیر مطالعات و برنامه ریزی شهرداری کاشان
مدیر طرح و برنامه شهرداری کاشان
عضو هیات مدیره و مشاور مدیر عامل شرکت ابتکار یاوران کویر(ایاک)
مدیر مرکز مشاوره شغلی و کاریابی سامان کاشان از سال ۸۴ تاکنون
مدیر عامل و رییس هیات مدیره شرکت مهندسی مشاور سامان گستر کاشان
مشاور و مجری پروژه بودجه ریزی عملیاتی شهرداری یزد. ۸۳ الی ۹۲
شهردار شهر بَرزُک از ۹۲ تا ۹۴
قائم مقام شهرداری منطقه ۴ کاشان۹۴ تا ۹۵
مدیر عامل شرکت گردشگری میقات تمدن آریا وابسته به شهرداریهای منطقه فرهنگی کاشان.۹۴تا۹۵
رییس هیئات مدیره شرکت گردشگری میتا از ۹۵ تاکنون
شهردار منطقه یک کاشان(ویژه تاریخی و فرهنگی) از ابتدای سال ۹۵ تا پایان آبان ۹۶
مدیر عامل سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی

اهداف مورد نظر

استقرار نظام واحد و یکسان و سامان یافته در امور سرمایه گذاری و مشارکت
فراهم آوردن زمینه و بستر مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در امور مربوط به شهرداری و اشاعه فرهنگ مشارکت
افزایش ضریب اطمینان و امنیت در سرمایه گذاران و جذب سرمایه ها
به کارگیری و بهره مندی از فکر و اندیشه و سرمایه اشخاص حقیقی و حقوفی در توسعه امور شهری
شفاف سازی و تسهیل و روان سازی فعالیتهای مربوط به امور سرمایه گذاری و مشارکت
اعمال مدیریت راهبردی و هدفمند امور سرمایه گذاری و مشارکتها
فراهم آوردن الگوی کارآمد در تامین منابع مالی مستمر و پایدار برای شهرداری
تلاش جهت افزایش سرانه عمومی و خدماتی
فهرست کارکنان حوزه مدیریت سرمایه گذاری و جذب مشارکت های مردمی
ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ حمیدرضا اقبال کارشناس
۲ حسین عصاریان کارشناس
۳ ابوالفضل سلیمانی کارشناس

برچسب ها