تاریخ ارسال مطلب:۱۳۹۷ چهارشنبه ۳۰ آبان - تعداد بازدید: 23545 بار
چاپ مطلب

مدیریت سرمایه گذاری و جذب مشارکت های مردمی

مدیریت سرمایه گذاری و جذب مشارکت های مردمی

عباس قدیری

مدیریت سرمایه گذاری و جذب مشارکت های مردمی شهرداری کاشان
تاریخ انتصاب: ۱۳۹۶/۸/۲۷
تحصیلات: کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

سوابق اجرایی

سابقه فعالیت در شهرسازی و کمیسیون ماده صد
مدیریت املاک

اهداف مورد نظر

استقرار نظام واحد و یکسان و سامان یافته در امور سرمایه گذاری و مشارکت
فراهم آوردن زمینه و بستر مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در امور مربوط به شهرداری و اشاعه فرهنگ مشارکت
افزایش ضریب اطمینان و امنیت در سرمایه گذاران و جذب سرمایه ها
به کارگیری و بهره مندی از فکر و اندیشه و سرمایه اشخاص حقیقی و حقوفی در توسعه امور شهری
شفاف سازی و تسهیل و روان سازی فعالیتهای مربوط به امور سرمایه گذاری و مشارکت
اعمال مدیریت راهبردی و هدفمند امور سرمایه گذاری و مشارکتها
فراهم آوردن الگوی کارآمد در تامین منابع مالی مستمر و پایدار برای شهرداری
تلاش جهت افزایش سرانه عمومی و خدماتی




فهرست کارکنان حوزه مدیریت سرمایه گذاری و جذب مشارکت های مردمی
ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ حمیدرضا اقبال کارشناس
۲ حسین عصاریان کارشناس
۳ ابوالفضل سلیمانی کارشناس

برچسب ها