تاریخ ارسال مطلب:۱۳۹۷ سه شنبه ۹ مرداد - تعداد بازدید: 9662 بار
چاپ مطلب

مرکز ارتباطات و امور بین الملل

مرکز ارتباطات و امور بین الملل

مهدی بذرافشان

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کاشان
تاریخ تصدی سمت: ۹۶
تحصیلات:کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

سوابق اجرایی:

مدیر اداری و برنامه ریزی شهرداری نیاسر
معاون اداری مالی و مدیر پیمان وامور قراردادها شهرداری نوش اباد
مدیر سامانه 137شهرداری کاشان
اهداف و برنامه های مرکز ارتباطات و امور بین الملل

- برنامه ریزی و نظارت بر فرآیند ارتباط و تعامل دو سویه شهرداری کاشان با شهروندان و سایر مخاطبان
- فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی عمومی و تخصصی به عموم شهروندان و نخبگان نسبت به مأموریت ها ، وظایف و عملکرد مدیریت شهری از یک سوی و مسئولیت ها و تکالیف شهروندان از سوی دیگر
-ارتباط مستمر با روابط عمومی معاونتها، مناطق ، سازمانها و سایر واحدهای شهرداری به منظور پوشش فعالیتهای آنها
- بزرگداشت ایام و مناسبت‌های ویژه
- برنامه ریزی و انجام امور اجرایی، تبلیغات و اطلاع رسانی، ارائه گزارش عملکرد، تشريفات ، پوشش خبری و تصویری در مناسبتها، برنامه ها، افتتاحیه ها، بازدید ها و مراسم مختلف شهرداری و انعکاس در فضای مجازی
-نظارت بر حسن انجام امور مختلف تشريفاتي نظير تهيه و نصب تابلو ، پوستر ، بنر ،آگهي و تامین تدارکات در تعامل با سایر ادارات و نهادهای شهری
-فعاليت در زمينه تبليغ، برندسازي و تصويرسازي مثبت و شايسته از شهر کاشان در عرصه بین الملل
-شناسایی سازمانهای تخصصی بین المللی مرتبط با امور شهری و برنامه ریزی و پیگیری عضویت و حضور فعال شهرداری کاشان در آن سازمانها و ایجاد و گسترش ارتباط و همکاری با این نهادها
-ايجاد، گسترش و تحكيم روابط با ساير شهرهای ایران و جهان در قالب تفاهم‌نامه‌هاي خواهرخواندگي ، ارتباطات بین شهری و میزبانی نشست های همکاری
-برنامه ریزی و نظارت بر فرآیند مأموریت ها و سفرهای خارجی مدیران و کارکنان و نیز پذیرش هیأت ها و طرف های خارجی در شهرداری کاشان با هماهنگی دستگاه های ذیربط
-شرکت در رویدادها و جوایز بین المللی با هدف معرفی دستاوردهای مدیریت شهریبرچسب ها