تاریخ ارسال مطلب:۱۳۹۷ سه شنبه ۹ مرداد - تعداد بازدید: 1464 بار
چاپ مطلب

مرکز ارتباطات راهبردی و امور بین الملل

مرکز ارتباطات راهبردی و امور بین الملل

مهدی بذرافشان

مرکز ارتباطات راهبردی و امور بین الملل
آدرس: خیابان امیریه - مرکز ارتباطات راهبردی و بین الملل
تلفن: ۵۵۴۴۱۰۳۰
نمابر: ۵۵۴۵۰۵۰۵
برچسب ها