تاریخ ارسال مطلب:۱۳۹۷ دوشنبه ۲۹ بهمن - تعداد بازدید: 73417 بار
چاپ مطلب

فرِآیند تامین اعتبارات

فرآیند تامین اعتبارات

با توجه به شروع سال مالی جدید و تهیه و تصویب برنامه از پیش تعیین شده ای به نام بودجه ،این مرقومه  بپیوست دستورالعمل اجرای آن ، توسط معاونت برنامه ریزی و هماهنگی به تمامی مناطق شهرداری کاشان ،سازمانهای وابسته و معاونت های مختلف به تفکیک سهم هر یک ،ابلاغ می گردد تا جهت هزینه کرد با توجه به سیاست ها و برنامه های زمان بندی شده ابلاغی و با در نظر گرفتن کاهش و صرفه جویی در مصارف ، اقدامات لازم صورت پذیرد .

در تبصره های بودجه نیز کلیه تفویض اختیارات شورا به شهرداری اخذ گردیده و از این پس شهردار محترم کاشان ،می تواند هر فعالیتی تا سقف اختیارات خود انجام دادده و قسمتی از اختیارات خود را نیز به مدیران ارشد یا معاونین تفویض نماید و همگی متحد با اراده قوی ،کوشش خستگی ناپذیر و امید به آینده شروع به فعالیت می -نمایند و هر مصرفی پس از تامین اعتبار چهارچوب بودجه و در قالب فرمهای ذیل صورت می پذیرد....

به منظور مطالعه ادامه مطلب به روی لینک ذیل کلیک نمایید:


فرآیند تامین اعتبارات

برچسب ها