تاریخ ارسال مطلب:۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۳ آبان - تعداد بازدید: 42443 بار
چاپ مطلب

مدیریت اجرای احکام شهرداری

1-ابلاغ آراي واصله از کميسيون هاي شهرداري. 2- صدور اخطاريه به مالک يا ذينفع. 3-ابلاغ صورت حساب. 4-ابلاغ مبلغ توافقات کميسيون هاي توافقي. 5-پيگيري اجراي آراي کميسيون هاي ماده100 (بدوي و تجديد نظر). 6-درخواست پيگيري قضايي براي پلمپ. 7- جوشکاري يا تيغه چيني اماکن غير مجاز داراي راي قطعي ماده صد. 8-کنترل مجدد محل ها و اماکن داراي راي اجرا شده از جمله وظايف اجراي احکام است. 9- .......

بهمن کاظمیان

مدیریت اجرای احکام شهرداری کاشان
تاریخ تصدی سمت: ۹۵
تحصیلات:کارشناسی ارشد مهندسی زلزله
ایمیل: cng.ghom@gmail.com

سوابق اجرایی:

مدیر اجرای احکام شهرداری کاشان (۱۳۹۵ تاکنون)
قائم مقام منطقه دو شهرداری کاشان (۱۳۹۴)
شهردار مشکات (۱۳۹۴ - ۱۳۹۲). ۴-سرپرست شهرداری مشکات (۱۳۹۲)
مدیر عمرانی و شهرسازی شهرداری مشکات (۱۳۹۲ - ۱۳۸۴)
عضو شورای اسلامی روستای مشکان (دوره سوم)
رئیس شورای بخش مرکزی کاشان (دوره سوم)
عضو شورای اسلامی شهر مشکات (دوره سوم)
عضو شورای شهرستان کاشان (دوره سوم)
نظارت عالی بر احداث جایگاههای عرضه سوخت طبیعی کشور(CNG) در حوزه شمال غرب استان اصفهان، استان های قم و مرکزی (۱۳۸۲تا۱۳۹۲)
فهرست کارکنان حوزه مدیریت اجرای احکام
ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ سید مصطفی سیدحسن زاده مسئول اجرای احکام ماده ۱۰۰ و رابط ابلاغ
۲ سید محمد صفوی کارشناس شهرسازی
۳ ناصر علی جان زاده کارشناس کمیسون ماده ۷۷
۴ مجید طحان منفرد مامور پیگیری امور اداری
برچسب ها