تاریخ ارسال مطلب:۱۳۹۵ سه شنبه ۲ شهريور - تعداد بازدید: 6735 بار
چاپ مطلب

درباره مدیریت حوزه شهردار

حوزه شهردار شامل دفتر و بخش های زیرمجموعه ایشان می باشد.

سید رضا مسچی

مدیر حوزه شهردار
تاریخ تصدی سمت: ۹۷/۰۲/۲۶
تحصیلات:کارشناسی مهندسی عمران
ردیف نام مسئولیت تلفن فاکس داخلی
1 مهدی امامی مسئول هماهنگی مکاتبات شورا و شهرداری ۵۵۴۵۴۹۴۰ ۵۵۴۴۲۲۴۴ ۲۰۰۶
۲ امیر سعادت پناه مسئول هماهنگی و ارتباطات حوزه شهردار ۵۵۴۵۴۹۴۰ ۵۵۴۴۲۲۴۴ ۳۰۰۲
۳ مجید تکیه بند مسئول مراجعات مردمی ۵۵۴۵۴۹۴۰ ۵۵۴۴۲۲۴۴ ۲۰۰۵
۴ سعید جعفری کارشناس دفتر ۵۵۴۵۴۹۴۰ ۵۵۴۴۲۲۴۴ ۲۰۰۴
مطالب مرتبط