سازمان خدمات موتوری شهرداری کاشان سازمان خدمات موتوری شهرداری کاشان
۱۳۹۴ پنج شنبه ۱۳ فروردين - تعداد بازدید: 4315 بار
سازمان خدمات موتوری شهرداری کاشان
نام مدیرعامل سازمان: محسن عرفان
تاریخ تصدی سمت: 1/8/1393
سوابق اجرایی:24 سال مدیریت در شهرداری
سال تأسیس: 1393
شماره تلفنخانه و فکس اصلی سازمان: 55481616
جدول 1. معرفی شورای سازمان
ردیف نام عضو شورای سازمان سمت
1 سید محمد ناظم رضوی شهردار و ریاست شورای سازمان
2 محسن فخری معاون برنامه ریزی و هماهنگی
3 دو نفر به انتخاب استانداری عضو شورای سازمان
4 مجید شمس  ناظر شورای اسلامی شهر
جدول 2. معرفی هیئت مدیره
ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 محمد حسین واحدیان معاون خدمات شهری و رئیس هیئت مدیره
2 مجتبی آراسته عضو هیئت مدیره
3 محمد باغبان عضو هیئت مدیره
4 احمد شاه بالایی عضو علی البدل هیئت مدیره

ارسال به شبکه های اجتماعی:
تصاویر مرتبط
کاشان - خیابان اباذر - تلفن: 983155440055+
کلیه حقوق برای شهرداری کاشان محفوظ می باشد.
Powered By ParsPro.ir