تاریخ ارسال مطلب:۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۸ مهر - تعداد بازدید: 512335 بار
چاپ مطلب

سازمان زیباسازی شهرداری کاشان

سازمان زیباسازی شهرداری تا پیش از سال 93 بعنوان اداره زیباسازی، زیرمجموعه معاونت خدمات شهری به وظایف تعریف شده و مصوب توسط شورای اسلامی شهر و قانون شهرداری ها اقدام نموده است. بعد از تصویب تشکیل سازمان زیباسازی دامنه فعالیت ها بصورت متمرکز و گسترده تعریف و به اجرا گذاشته شده است.

محمد علی پیراسته

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری کاشان
تاریخ تصدی سمت:۹۶/۰۸/۲۸
تحصیلات:کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
نشانی پایگاه اینترنتی (وب سایت):Kashanzibasazi.ir

سوابق اجرایی:

مدیرعامل سازمان عمران و بهسازی

مدیر منطقه یک و چهار

مدیر اداره طراحی های شهری معاونت عمران و شهرسازی
اهداف و برنامه های جاری و آتی سازمان زیباسازی

۱- تهیه طرح جامع زیباسازی شهر کاشان
۲- ایجاد چشم انداز مطلوب از طریق سازمان زیباسازی
۳- تهیه، چاپ، توزیع و فروش نقشه راهنمای کامل و بهنگام شهر
۴- پلاک کوبی اماکن و منازل و معابرو درختان واقع در سطح شهر
۵- اهتمام در توسعه ی آموزش عمومی برای افزایش درک عمومی از ضوابط و مقررات و فرهنگ شهرنشینی از جمله مقررات شهرداری، سازمان¬های خدماتی و امور ترافیکی و نیز نحوه بهره¬برداری از وسایل و تجهیزات شهر به منظور ایجاد مشارکت عمومی
۶- اشاعه فرهنگ زیباشناسی و ارتقاء کیفیت محیط زیست شهری در راستای هویت ایرانی- اسلامی
۷-ایجاد تناسب، امنیت و آرامش روانی و هماهنگی بین عناصر مختلف شهری
معرفی شورای سازمان
ردیف نام عضو شورای سازمان سمت
۱ سعید ابریشمی راد رئیس شورای سازمان
۲ حسن نعناکار عضو شورای سازمان
۳ عفت پدرام فر عضو شورای سازمانمعرفی هیئت مدیره
ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ محمدرضا خالدی معاون خدمات شهری و رئیس هیأت مدیره
۲ مهندس عطایی شاد عضو هیأت مدیره
۳ محمدحسین واحدیان عضو هیئت مدیره
۴ خانم رضوی زاده عضو علی البدللیست کلیه مسئولین سازمان اعم از ستادی و ...
ردیف نام سمت تلفن داخلی
۱ مهدی اکبری مدیر برنامه ریزی و هماهنگی امور مناطق ۵۵۲۴۱۴۳۷-۳۹ ۱۱۹
۲ عباس آلویی مدیر حراست ۵۵۲۴۱۴۳۷-۳۹ ۱۰۶
۳ مجید باقری نژاد مسئول دفتر ۵۵۲۴۱۴۳۷-۳۹ ۱۲۰
۴ امید شریعتی زاده مدیر سیما و منظر شهری ۵۵۲۴۱۴۳۷-۳۹ ۱۱۰
۵ حسین اکرمی مسئول هنرهای شهری ۵۵۲۴۱۴۳۷-۳۹ ۱۰۵
۶ حسن دباغ مسئول تبلیغات اصناف ۵۵۲۴۱۴۳۷-۳۹ ۱۰۹
۷ حمیدرضا میرزایی مسئول مبلمان شهری- تأسیسات شهری ۵۵۲۴۱۴۳۷-۳۹ ۱۱۶
۸ عباس اشعریون مدیر اداری- نامگذری- انفورماتیک- پیرایش شهری ۵۵۲۴۱۴۳۷-۳۹ ۱۱۴
۹ محمدرضا رضایی نایب مدیر روابط عمومی ۵۵۲۴۱۴۳۷-۳۹ ۱۱۳
۱۰ فائزه امیدواری مسئول تبلیغات شهری ۵۵۲۴۱۴۳۷-۳۹ ۱۰۳
۱۱ مجتبی بابایی مسئول پیمان و رسیدگی ۵۵۲۴۱۴۳۷-۳۹ ۱۱۳
۱۲ آسیه زعفرانی مدیر مالی ۵۵۲۴۱۴۳۷-۳۹ ۱۱۴
۱۳ امیر فلاح کارپرداز ۵۵۲۴۱۴۳۷-۳۹ ۱۲۱
۱۴ محسن خان فینی مسئول اموال و انبار ۵۵۲۴۱۴۳۷-۳۹ ۱۱۹
۱۵ شیوا جعفری دبیرخانه ۵۵۲۴۱۴۳۷-۳۹ ---نام مدیران عامل اسبق سازمان(از ابتدا تاکنون) ...
ردیف نام و نام خانوادگی آغاز کار خاتمه کار
۱ محمد علی پیراسته ۹۶/۰۸/۲۸ تاکنون
۲ بهروز گرانمایه ۹۴/۰۸/۱۳ ۹۶/۰۸/۲۸
۳ سید مجید امینی ۹۳/۰۹/۰۹ ۹۴/۰۸/۱۳