تاریخ ارسال مطلب:۱۳۹۴ پنج شنبه ۱۳ فروردين - تعداد بازدید: 9120 بار
چاپ مطلب

سازمان زیباسازی شهردار کاشان

سازمان زیباسازی شهرداری تا پیش از سال 93 بعنوان اداره زیباسازی، زیرمجموعه معاونت خدمات شهری به وظایف تعریف شده و مصوب توسط شورای اسلامی شهر و قانون شهرداری ها اقدام نموده است. بعد از تصویب تشکیل سازمان زیباسازی دامنه فعالیت ها بصورت متمرکز و گسترده تعریف و به اجرا گذاشته شده است.

محمد علی پیراسته

سرپرست سازمان زیباسازی شهرداری کاشان
تاریخ تصدی سمت: ۲۷/۸/۹۶
تحصیلات: کارشناسی ارشد
نشانی پایگاه اینترنتی (وب سایت):Kashanzibasazi.ir

سوابق اجرایی:

مدیر منطقه چهار
تاریخچه:

سازمان زیباسازی شهرداری تا پیش از سال ۹۳ بعنوان اداره زیباسازی، زیرمجموعه معاونت خدمات شهری به وظایف تعریف شده و مصوب توسط شورای اسلامی شهر و قانون شهرداری ها اقدام نموده است. بعد از تصویب تشکیل سازمان زیباسازی دامنه فعالیت ها بصورت متمرکز و گسترده تعریف و به اجرا گذاشته شده است.
رسالت:

زیبزیباسازی و بهسازی فضاهای شهری در جهت بالا بردن نشاط و شادابی و بهداشت روانی شهروندان در راستای ایجاد شهر سالم و همچنین افزایش بهره وری و بالا بردن بهره وری تأسیسات و تجهیزات عمومی شهر و ایجاد زمینه های استفاده مطلوب و بهینه از تأسیسات مذکور نظیر پارک ها، میادین، باغ های عمومی، باغ کودکان، پارکینگ ها، مستحدثات و نظایر آن بمنظور افزایش رفاه عمومی. مدیریت، سیاستگذاری و هدایت کلیه فعالیت های زیباسازی شهری و اداره کلیه امور رفاهی، تفریحی، و فراغتی در قالب وظایف قانونی شهرداری در شهر کاشان و طراحی توسعه فضاها و تأسیسات و تسهیلات آن و کمک به ارتقاء سطح فرهنگ شهرنشینی و ضوابط و معیارهای مربوط به زندگی شهری و آموزش عمومی ضوابط شهرنشینی و تمهید امکانات لازم به منظور جلب و جذب شهروندان به فعالیت های فوق و ایجاد حس تعلق به شهر در میان آنان جهت دستیابی و نقش پذیری در ایجاد فضاهای سالم شهری.
اهداف:

۱- تهیه طرح جامع زیباسازی شهر کاشان
۲- ایجاد چشم انداز مطلوب از طریق سازمان زیباسازی
۳- تهیه، چاپ، توزیع و فروش نقشه راهنمای کامل و بهنگام شهر
۴- پلاک کوبی اماکن و منازل و معابرو درختان واقع در سطح شهر
۵- اهتمام در توسعه ی آموزش عمومی برای افزایش درک عمومی از ضوابط و مقررات و فرهنگ شهرنشینی از جمله مقررات شهرداری، سازمان¬های خدماتی و امور ترافیکی و نیز نحوه بهره¬برداری از وسایل و تجهیزات شهر به منظور ایجاد مشارکت عمومی
۶- اشاعه فرهنگ زیباشناسی و ارتقاء کیفیت محیط زیست شهری در راستای هویت ایرانی- اسلامی
۷-ایجاد تناسب، امنیت و آرامش روانی و هماهنگی بین عناصر مختلف شهری
جدول ۱. معرفی شورای سازمان
ردیف نام عضو شورای سازمان سمت
۱ سعید ابریشمی راد شهردار و رییس شورای سازمان
۲ حمید رضا نیلی عضو شورای سازمان
۳ دو نفر به انتخاب استانداری عضو شورای اسلامی شهر
۴
ناظر شورای اسلامی شهرجدول ۲. معرفی هیئت مدیره
ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ محمد رضا خالدی معاون خدمات شهری و رئیس هیئت مدیره
۲ حسن نعناکار معاون اداری مالی و عضو هیئت مدیره
۳ خانم رضوی زاده عضو هیئت مدیره
۴
عضو علی البدل هیئت مدیرهجدول ۳. لیست کلیه مسئولین سازمان اعم از ستادی و ...
ردیف نام سمت تلفن داخلی فاکس
۱ مدیریت هنرهای شهری ۳۹-۵۵۲۴۱۴۳۷ ۱۱۹ داخلی ۱۰۸
۲ حیمدرضا میرزایی مدیریت مبلمان شهری ۳۹-۵۵۲۴۱۴۳۷ ۱۰۶ داخلی ۱۰۸
۳ علیرضا فرشچی اداره نظارت گیشه مطبوعاتی ۳۹-۵۵۲۴۱۴۳۷ ۱۲۰ داخلی ۱۰۸
۴ وحید حمامی اداره پیرایش شهری ۳۹-۵۵۲۴۱۴۳۷ ۱۱۰ داخلی ۱۰۸
۵ حسن دباغ اداره تبلیغات اصناف ۳۹-۵۵۲۴۱۴۳۷ ۱۰۵ داخلی ۱۰۸
۶ عباس اشعریون اداره آمار و فنی آوری اطلاعات-روابط عمومی ۳۹-۵۵۲۴۱۴۳۷ ۱۰۹ داخلی ۱۰۸
۷ امید شریعتی زاده مدیریت طراحی سیما و منظر شهری ۳۹-۵۵۲۴۱۴۳۷ ۱۱۶ داخلی ۱۰۸
۸ ملیحه صالحی اداره حسابداری ۳۹-۵۵۲۴۱۴۳۷ ۱۱۴ داخلی ۱۰۸
۹
مدیریت تبلیغات شهرین ۳۹-۵۵۲۴۱۴۳۷ ۱۱۳ داخلی ۱۰۸
۱۰ مجتبی بابایی امور قراردادها ۳۹-۵۵۲۴۱۴۳۷ ۱۰۳ داخلی ۱۰۸
۱۱ فائزه امیدواری اداره تبلیغات تجاری و فرهنگی ۳۹-۵۵۲۴۱۴۳۷ ۱۱۳ داخلی ۱۰۸