تاریخ ارسال مطلب:۱۳۹۴ پنج شنبه ۱۳ فروردين - تعداد بازدید: 8539 بار
چاپ مطلب

سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کاشان

درباره سازمان، تاریخچه، رسالت و اهداف: ایجاد و نگهداری کلیه امور پارکها و فضای سبزمیادین ، وسایل تفریحی هر گونه تحقیقات علمی و کشاورزی در خصوص فضای سبز، ارائه خط مشی های اساسی و بنیادی مرتبط با فضای سبز

حمیدرضا ممیز

مدیر عامل سازمان عمران و بهسازی شهر کاشان
تاریخ تصدی سمت: ۱۳۹۳
تحصیلات: کارشناسی ارشد
سوابق اجرایی: مسئول شهرداری قمصر (سالهای ۸۲-۸۳ ) مدیر فضای سبز شهرداری کاشان ۹۳-۸۴

سوابق اجرایی:

مسئول شهرداری قمصر (سالهای ۸۲-۸۳ )
مدیر فضای سبز شهرداری کاشان ۹۳-۸۴
درباره سازمان، تاریخچه، رسالت و اهداف:

ایجاد و نگهداری کلیه امور پارکها و فضای سبزمیادین ، وسایل تفریحی هر گونه تحقیقات علمی و کشاورزی در خصوص فضای سبز، ارائه خط مشی های اساسی و بنیادی مرتبط با فضای سبز - سال تأسیس 1393
معرفی شورای سازمان
ردیف نام عضو شورای سازمان سمت
۱ سعید ابریشمی راد شهردار و رئیس شورای سازمان
۲ حسن جوکار عضو شورای سازمان
۳ دو نفر به انتخاب استانداری عضو شورای سازمان
۴ مجید شمس ناظر شورای اسلامی شهرمعرفی هیئت مدیره
ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ محمدرضا عبدلی خالدی معاون خدمات شهری و رئیس هیئت مدیره
۲ محمدرضا اسدی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب و عضو هیئت مدیره
۳ محسن شاهمیری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و عضو هیئت مدیره
۴ رضا دهقانی عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان و عضوعلی البدلجدول ۳. لیست کلیه مسئولین سازمان اعم از ستادی و ...
ردیف نام سمت تلفن داخلی فاکس
۱ حمید رضا ممیز مدیر عامل ۵۵۴۵۰۵۰۳
۲ علی غفاری فرد معاون اداری مالی ۵۵۴۵۰۵۰۳
۳ عاطفه سادات ابریشم مالی ۵۵۴۵۰۵۰۳
۴ مریم سادات محمدی مدیر پیمان و رسیدگی ۵۵۴۵۰۵۰۳
۵ سید عباس حجازیان مدیر آموزش و تحقیقات و تولیدات ۵۵۴۵۰۵۰۳
۶ امین کفاش مدیر طرح و توسعه ۵۵۴۵۰۵۰۳
۷ مریم آقایی اداری ۵۵۴۵۰۵۰۳
۸ محمد تقی باقری نژاد اداری ۵۵۴۵۰۵۰۳
۹ جواد پرآور راننده ۵۵۴۵۰۵۰۳