تاریخ ارسال مطلب:۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۱ مهر - تعداد بازدید: 47776 بار
چاپ مطلب

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان

محمد علی پیراسته

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان
تاریخ تصدی سمت:
تحصیلات:

سوابق اجرایی:
معرفی شورای سازمان
ردیف نام عضو شورای سازمان سمت
۱ سعید ابریشمی راد شهردار و رئیس شورای سازمان
۲ سید منصور میرابوطالبی رئیس جمعیت هلال احمر کاشان- عضو شورای سازمان
۳ منصور شیشه فروش مدیرکل بحران استانداری اصفهان و عضو شورای سازمان
۴ محمدمسعود چایچی مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
۵ سید حسینعلی ابریشم معاون اداری و مالی و پشتیبانی و عضو شورای سازمان
۶ محمدرضا خالدی معاون خدمات شهری و عضو شورای سازمانمعرفی هیئت مدیره
ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ محمدرضا خالدی رئیس هیئت مدیره
۲ ابوالفضل وطن دوست عضو علی البدل
۳ محمد مسعود چایچی عضو هیئت مدیره
۴ مزروعی عضو هیئت مدیرهلیست کلیه مسئولین سازمان اعم از ستادی و ...
ردیف نام سمت تلفن داخلی فاکس
۱ وحید ازانی حوزه دفتر مدیر عامل ۵۵۲۲۳۳۰۰ ۱۰۲ ۵۵۲۲۳۳۰۰
۲ سعید کرمی مدیر عملیات ۰۹ ۴۲ ۲۴ ۵۵ ۱۱۷ ۳۱ ۳۱ ۲۲ ۵۵
۳ حسن هاشم اف سرپرست منابع انسانی و کارگزینی ۵۵۲۴۴۴۴۸ ۱۰۳ -
۴ وحید معرفتی مدیر مالی ۲۸ ۴۴ ۲۴ ۵۵ ۱۰۴ -
۵ اكبر شومالي مدير درآمد ۵۵۲۴۴۴۴۹ ۱۲۱ -
۷ محمد رضا هاشمي مدير آموزش ۵۵۳۴۹۵۱۲ --- -
۸ اصغر معماري مدير پيشگيري ۵۵۲۲۳۷۹۷ ۱۱۵ -
۹ روح اله فدایی مدیر روابط عمومی ۵۱ ۵۶ ۲۲ ۵۵ ۱۱۲ ۵۱ ۵۶ ۲۲ ۵۵
۱۰ محمد جواد شجريان مسئول تربيت بدني ۵۵۲۳۴۵۴۶  -
۱۱ محمد رضا صدیق زاده مسئول حراست ۵۵۲۴۱۵۰۰ ۱۲۰  ---
۱۲ --- مسئول انفورماتيك و فناوري اطلاعات --- ۱۱۴  ---
۱۳ محمدرضا وزوانی مسئول ایستگاه یک ۷۰۰۰ ۲۳ ۵۵ ---  -
۱۴ غدیر احمد دهقانی مسئول ایستگاه دو ۷۰ ۲۰ ۴۳ ۵۵ ---  -
۱۵ علی اکبر نصیر زاده مسئول ایستگاه سه  ۳۰۰۱ ۵۱ ۵۵ ---  -
۱۶ محمد فروتن نیا مسئول ایستگاه چهار ۸-۰۱ ۴۲ ۲۴ ۵۵ ۱۲۲  -
۱۷ سید مصطفی محتشمیان مسئول ایستگاه پنج ۵۵۳۴۹۵۱۸ ---  -