تاریخ ارسال مطلب:۱۳۹۵ شنبه ۱۰ مهر - تعداد بازدید: 169630 بار
چاپ مطلب

مدیریت آمارواطلاعات و مرکز اسناد

مدیریت آمارواطلاعات و مرکز اسناد

چارت داخلی مدیریت

 

شرح وظایف

تدوین سیاست ها و پیاده سازی زیر ساخت های کنترل و مدیریت پروژه های شهرداری، جمع آوری تحلیل و تصمیم سازی داده های آماری، مستند سازی فرایندها و وظایف شهرداری و تعیین شاخص های مورد نیاز برای تصمیم مدیران و تحلیل و پیاده سازی سیستم های اطلاعات مدیریتی و همچنین سیاستگذاری های کلان فناوری اطلاعات در خصوص سیستم های اطلاعاتی و امنیت اطلاعات

مدیریت

مجتبی رموزی

دانشجوی دکتری هوش مصنوعی

مدرس دانشگاه

مدت خدمت در شهرداری کاشان : ده سال

دستورالعملها

پیاده سازی نظام جامع آماری شهرداری، مدیریت پروژه ، برسی عملکرد و بهبود کیفیت سیستم های اطلاعاتی و مستند سازی فرایندها و مدیریت دانش

آخرین اقدامات

تدوین کتاب گزیده آماری سال 93 شهر کاشان ، تهیه نظام جامع آماری شهرداری، سیستم مکانیزه کنترل پروژه شهرداری، تاسیس کارگروه سیستم های اطلاعات مدیریت، راه اندازی پروژ] کارت شهروندی کاشان، تشکیل کارگروه هوشمند سازی شهر و شهروند، تشکیل کمیته آمار و اطلاعات ادارات شهرستان

درباره مدیریت

با عنایت به اهمیت آمار و اطلاعات در تصمیم گیری مدیران در سال 94 شهرداری کاشان با رویکرد جدید خود واحد آمار و تحلیل داده را از فناوری اطلاعات تفکیک نموده و به همراه حوزه MIS که سیاستگذار در حوزه فناوری است و همچنین واحد های مرتبط مدیریت پروژه و مستند سازی فرایندها و تجارب مرتبط با وظایف شهرداری و مدیریت دانش "مدیریت آمار و اطلاعات و مرکز اسناد" را تاسیس نمود.

اسامی کارشناسان

خانم حاج اکبری : رییس گروه سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS)

آقای فخیمی : مسئول واحد مدیریت پروژه

خانم مسیحی : رییس اداره آمار و تحلیل داده

آقای حقیقی : کارشناس ارشد حوزه مستند سازی و سیستم های اطلاعات مدیریت

آدرس

خیابان اباذر ساختمان شهرداری مرکزی معاونت برنامه ریزی و هماهنگی

تلفن

55440055الی 8- داخلی 2032

ایمیل

romoozi@kashan.ir ،  mojtaba.romoozi@gmail.com