تاریخ ارسال مطلب:۱۳۹۵ شنبه ۲۰ آذر - تعداد بازدید: 156944 بار
چاپ مطلب

نظام نامه پژوهشی شهرداری کاشان

شهرداری کاشان به منظور ارتقاء کیفیت تصمیم گیری در زمینه استراتژی ها و سیاست های مرتبط با حوزه ماموریتی خود نیازمند انجام مطالعات و پژوهش های هدفمند و کاربردی است. در این راستا و به منظور سامندهی و نهادینه سازی مطالعات و پژوهش های مورد نیاز، چارچوب کلان نظام پژوهشی شهرداری در محور های مختلف ارائه شده است.

مطالعات و پژوهش­های هدفمند و کاربردی است.  بدون شک، توسعه مدیریت شهری کاشان بدون پرداختن به امر پژوهش با موفقیت چندانی همراه نخواهد بود. حتی اگر نشانه‌هایی از توسعه بدون پرداختن به مبانی پژوهشی رخ دهد، آن توسعه مستمر و پایدار نبوده و نمی‌تواند مسیر مطمئنی را طی کند. بنابراین، پژوهش مبنای توسعه است و تضمینی برای استمرار توسعه به شمار می‌آید. همچنین، بکار بستن نتایج پژوهش‌های انجام شده در هر زمینه به بهبود راهکار‌ها و روش‌های معمول در زمینه‌های مورد نظر منجر می‌شود.

در برنامه­ های شهرداری کاشان، انجام پژوهش­های علمی­ کاربردی در جهت رفع مشکلات شهری و شهروندی از ضروریات توسعه شهری و شهرنشینی است. با توجه به احساس این ضرورت در شهرداری کاشان، توجه به امر پژوهش و انجام پژوهش­های کاربردی در بحث مسائل شهری از ساختار معاونت برنامه­ ریزی در قالب دفتر مدیریت پژوهش و فناوری در بهمن­ ماه 1394 تصویب شد تا مدیریت طرح­های پژوهشی، انجام پژوهش­های کاربردی و کنترل و نظارت بر آنها و همچنین تعامل فی­مابین مراکز علمی ­پژوهشی با شهرداری را در حوزه مباحث برنامه­ ریزی و مدیریت شهری پیگیری و عملیاتی نماید.

امید است تا این مجموعه با بهره ­گیری از وجود پژوهشگران، اندیش­گران و صاحبان فکر و تخصص و همچنین تجربيات ارزشمند داخلي و خارجي و بهينه­سازی آن در شهرداری کاشان به مشکلات و ضعف آينده ­نگری پاسخی مناسب ارائه دهد. 


فایل های مربوط به نظام نامه پژوهشی:
مطالب مرتبط