تاریخ ارسال مطلب:۱۳۹۷ يکشنبه ۱ مهر - تعداد بازدید: 48572 بار
چاپ مطلب

شهردار کاشان

سعید ابریشمی راد در تاریخ ۸ شهریور ۱۳۹۶ با رأی اکثریت اعضای شورای شهر کاشان به عنوان سی و سومین شهردار کاشان انتخاب شد.

سعید ابریشمی راد

شهردار کاشان

سعید ابریشمی راد در تاریخ ۸ شهریور ۱۳۹۶ با رأی اکثریت اعضای شورای شهر کاشان به عنوان سی و سومین شهردار کاشان انتخاب شد.

سوابق تحصیلی
دانشجوی دکتری مدیریت دولتی
کارشناس ارشد مدیریت اجرایی
کارشناسی حقوق
کارشناسی مهندسی عمران

سوابق اجرایی

معاون برنامه ریزی و توسعه شهری | شهرداری منطقه ۱۰ تهران
معاون برنامه ریزی و توسعه شهری | شهرداری منطقه ۴ تهران
سرپرست معاونت شهرسازی | شهرداری منطقه ۲۲ تهران
معاون فنی و عمرانی | شهرداری منطقه ۲۲ تهران
مدیر عامل سازمان عمران و بهسازی | شهرداری کاشان
معاون فنی و عمرانی | شهرداری شاهین شهر
معاون فنی و شهرسازی | شهرداری شاهین شهر
مسئول دفتر طرح و برنامه و اعتبارات | شهرداری کاشان
مسئول خدمات فنی و شهرسازی | شهرداری قمصر

سوابق تخصصی

عضویت در کمیسیون عالی معاملات / ۷ سال
عضویت در کمیسیون طراحی شهری / ۵ سال
عضویت در کمیسیون تحویل معاملات /۶ سال
نماینده مدیریت در استقرار سیستم های مدیریتی استاندارد / ۶ سال