تاریخ ارسال مطلب:۱۳۹۷ پنج شنبه ۱۹ مهر - تعداد بازدید: 802416 بار
چاپ مطلب

سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کاشان

سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کاشان باهدف ایجاد و نگهداری کلیه امور پارکها و فضای سبزمیادین ، وسایل تفریحی هر گونه تحقیقات علمی و کشاورزی در خصوص فضای سبز، ارائه خط مشی های اساسی و بنیادی مرتبط با فضای سبز در سال ۱۳۹۳ تاسیس شد.

حمیدرضا ممیز

مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کاشان
تاریخ تصدی سمت: ۹۳/۰۸/۰۸
تحصیلات: کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی محصولات باغبانی
نشانی پایگاه اینترنتی (وب سایت): www.kashanparks.ir

سوابق اجرایی:

مسئول فضای سبز شهرداری قمصر (سالهای 83-79 )
مدیر فضای سبز شهرداری کاشان ( ۹۳-83)
اهداف و برنامه های جاری و آتی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کاشان

ایجاد ، نگهداری و اداره امور کلیه پارکها ،سطوح فضای سبز ، میادین ، وسا یل تفریحی و هرگونه تحقیقات علمی و کشاورزی در ارتباط با مسائل فضای سبز و طرح و برنامه ریزی در جهت گسترش این امر و ارائه خط مشی های اساسی و بنیادی و پیگیری اجرای قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و سایر مقررات مرتبط در این زمینه
معرفی شورای سازمان
ردیف نام عضو شورای سازمان سمت
۱ سعید ابریشمی راد شهردار و رئیس شورای سازمان
۲ حسن جوکار عضو شورای سازمان
۳ دو نفر به انتخاب استانداری عضو شورای سازمان
۴ مجید شمس ناظر شورای اسلامی شهرمعرفی هیئت مدیره
ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ محمدرضا عبدلی خالدی معاون خدمات شهری و رئیس هیئت مدیره
۲ محمدرضا اسدی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب و عضو هیئت مدیره
۳ محسن شاهمیری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و عضو هیئت مدیره
۴ رضا دهقانی عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان و عضوعلی البدللیست کلیه مسئولین سازمان اعم از ستادی و ...
ردیف نام سمت تلفن
۱ حمید رضا ممیز مدیر عامل سازمان ۵۵۴۵۰۵۰۳
۲ علی غفاری فرد معاون اداری مالی ۵۵۴۵۰۵۰۳
۳ مریم سادات محمدی معاون فنی و اجرائی ۵۵۴۵۰۵۰۳
۴ زینب معمارنژاد مدیر روابط عمومی ، مسئول طراحی ۵۵۴۵۰۵۰۳
۵ زینب واحدیان مدیر پیمان و رسیدگی ، مسئول انفورماتیک ۵۵۴۵۰۵۰۳
۶ محمد رضا صدیق زاده مدیر حراست ۵۵۴۵۰۵۰۳
۷ عاطفه سادات ابریشم مدیر مالی ۵۵۴۵۰۵۰۳
۸ محمد تقی باقری نژاد مسئول کارپردازی ، مسئول اموال انبار ۵۵۴۵۰۵۰۳
۹ مریم آقایی مدیر اداری ۵۵۴۵۰۵۰۳
۱۰ سید عباس حجازیان مدیر آموزش و تحقیقات و تولیدات ۵۵۴۵۰۵۰۳
۱۱ مصطفی مهدی پور مدیریت حفظ و نگهداری ۵۵۴۵۰۵۰۳
۱۲ مرضیه قربانی اقدم مدیریت منابع آبی ۵۵۴۵۰۵۰۳
۱۳ مجید صمدیان مسئول عمرانی ۵۵۴۵۰۵۰۳
۱۴ یاسر عابد ناظر عالی ۵۵۴۵۰۵۰۳
۱۵ سعید شیری ناظر عالی ۵۵۴۵۰۵۰۳
۱۶ روح الله جعفری ناظر عالی ۵۵۴۵۰۵۰۳