تاریخ ارسال مطلب:۱۳۹۵ يکشنبه ۵ ارديبهشت - تعداد بازدید: 26851 بار
چاپ مطلب

مدیر اداره هماهنگی فنی عمرانی مناطق

محمد تحقیقی/ کارشناسی مهندسی عمران/ کارشناسی ارشد مدیریت

شرح وظایف:

نظارت بر حسن اجرای پروژه های عمرانی مناطق

تهیه و تدوین شیوه نامه و دستورالعمل های فنی عمرانی مناطق

عضو کمیسیون تحویل مناطق پنجگانه

عضو کمیسیون معاملات مناطق پنجگانه

 

رزومه:

کارشناس نظارت اداره هماهنگی فنی و عمرانی مناطق

ناظر اداره ساختمان - معاونت فنی و عمرانی

مدیر کنترل پروژه - شرکت مهندسین مشاور زمین آب پی

دهیار روستای مرق