تاریخ ارسال مطلب:۱۳۹۵ جمعه ۷ خرداد - تعداد بازدید: 28829 بار
چاپ مطلب

سازمان عمران و بهسازی شهر کاشان

سال تأسیس: 1381 - رسالت و اهداف: بهسازی بافت فرسوده شهر - تامین نیازهای مصالح شهرداری - انجام امور عمرانی شماره و فکس سازمان: 55234499-031 و 55232002-031

سازمان عمران و بهسازی


مدیرعامل سازمان: مهندس ابوالفضل ساروقیان

تاریخ تصدی سمت: 1393/10/26

تحصیلات: کارشناسی ارشد

سوابق اجرایی:24 سال مدیر

a.sarughian@gmail.comایمیل:

www.kashanomran.irنشانی پایگاه اینترنتی: