تاریخ ارسال مطلب:۱۳۹۷ سه شنبه ۶ آذر - تعداد بازدید: 24219 بار
چاپ مطلب

مدیریت حوزه گردشگری شهرداری کاشان

توسعه گردشگری، اکسیری اقتصادی نیست و بهره برداری بهینه از آن به برنامه یزی و مدیریت دقیق نیازمند است. در برخی مناطق، علی رغم تزریق منابع مالی و سرمایه ای زیاد به بخش گردشگری، به دلیل سوءمدیریت و برنامه ریزی نامناسب، توسعه گردشگری به سرانجام نمی رسد.این در حالی است که مقاصد علی رغم در اختیار داشتن فرصت ها و منابع مناسب، صرفاً به دلیل عدم بکارگیری مناسب عناصر توسعه گردشگری با شکست روبرو می شوند. این موضوع در سطح منطقه ای نمود زیادی دارد. با توجه به این امر، شهرداری کاشان اقدام به تأسیس حوزه گردشگری نموده تا در عمل نگاهی ویژه به این موضوع داشته باشد.

سید مهدی رضوی زاده

مدیریت حوزه گردشگری شهرداری کاشان
تاریخ تصدی سمت: ۹۲/۱۰/۰۱
تحصیلات: کارشناسی ارشد برنامه ریزی فرهنگی
ایمیل: Razavi_mehdi53@yahoo.com

سوابق اجرایی

مدیر فرهنگسرای مهر
قائم مقام شهردار نیاسر
مدیر حراست شهرداری نیاسر و نوش آباد
مدیر امور گردشگری شهرداری نیاسر
شرح وظایف

- طراحی و تدوین سیاست‌ها و راهبردهای کلان شهرداری در حوزه گردشگری.
- تهیه و تدوین طرح‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت موردنیاز حوزه گردشگری .
- برنامه‌ریزی جامع در جهت ارتقاء سطح امکانات و تجهیزات در مراکز رفاهی اقامتی موجود .
-تهیه و تنظیم گزارش عملکرد ماهانه، فصلی و سالیانه گردشگری و ارائه به مراجع ذی‌ربط .
- برنامه‌ریزی و نظارت بر طرح‌های گردشگری شهر به ‌منظور ایجاد و ساماندهی فضاهای مناسب گردشگری .
- برنامه‌ریزی‌ در راستای ایجاد فعالیت‌های گردشگری، تفریحی و فراغتی.
- ایجاد هماهنگی در زمینه فعالیت‌ها و پروژه‌های مرتبط با حوزه گردشگری اعم از پروژه‌های عمرانی، اجتماعی، فرهنگی در شهر .
- تلاش در جهت حفظ و نگهداری از آثار و ابنیه فرهنگی و گردشگری با هماهنگی سازمان های متناظر.
- پیگیری و تشکیل ستاد اجرای خدمات سفر در شهر
-برگزاری همایش و جشنواره در سطح ملی و بین المللی .
- مدیریت، ارزیابی و سنجش سطح رضایت، کیفیت خدمات و ... در قالب پروژه های پژوهشی .
-انجام وظایف محوله از سوی مدیریت کلان شهرداری.
فهرست کارکنان حوزه مدیریت گردشگری
ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ سیدمهدی رضوی زاده مدیر حوزه گردشگری
۲ حمیدرضا انحصاری مسئول خانه های تاریخی
۳ حمیدرضا پوربرات کارشناس برنامه ریزی و توسعه
۴ حمیدرضا خوش نظر کارشناس برگزاری جشنواره ها و مراسم
۵ محمد جمالی کارشناس صنایع دستی و هنرهای سنتی