تاریخ ارسال مطلب:۱۳۹۵ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت - تعداد بازدید: 95051 بار
چاپ مطلب

کارشناس هماهنگی و نظارت مناطق

محمد تحقیقی/ کارشناسی مهندسی عمران/ کارشناسی ارشد مدیریت

شرح وظایف:

نظارت بر حسن اجرای پروژه های عمرانی مناطق

عضو کمیسیون تحویل مناطق 1 و 3 و 4

عضو کمیسیون معاملات مناطق 1 و 3 و 4

 

رزومه:

ناظر اداره ساختمان - معاونت فنی و عمرانی

مدیر کنترل پروژه - شرکت مهندسین مشاور زمین آب پی

دهیار روستای مرق

دهیار روستای نابر