تاریخ ارسال مطلب:۱۳۹۴ شنبه ۳۰ آبان - تعداد بازدید: 8321 بار
چاپ مطلب

نمایندگی شهرداری کاشان در منطقه ارهال

نمایندگی شهرداری کاشان مستقر در آستان مقدس حضرت سلطان علی ابن محمد باقر (ع) به منظور رسیدگی ویژه به این منطقه توسط شهرداری کاشان تشکیل شده است.

حسین واثقی

مسئول نمایندگی شهرداری کاشان در منطقه ارهال
نمایندگی شهرداری کاشان مستقر در آستان مقدس حضرت سلطان علی ابن محمد باقر (ع) به منظور رسیدگی ویژه به این منطقه توسط شهرداری کاشان تشکیل شده است.
برچسب ها
مطالب مرتبط