تاریخ ارسال مطلب:۱۳۹۴ جمعه ۱۴ فروردين - تعداد بازدید: 9573 بار
چاپ مطلب

واحد شهربان شهرداری کاشان

واحد شهربان: جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز؛ اسخگویی و پیگیری پیام های ۱۳۷وشکایت های مردمی و بررسی طرحهای فوریتی ابلاغی؛ پیگیری ارجاع پرونده تخلفات ساخت وساز غیر مجاز به مراجع قانونی ذیربط و ...

مرتضی قربانی

مسئول واحد شهربان شهرداری کاشان
تاریخ تصدی سمت: ۱۳/۹/۹۳
تحصیلات: لیسانس عمران
پست الکترونیک: mortezaJorbane2811.gimal.com
آدرس: میدان دروازه دولت – شهرداری مرکزی - تلفن:۵۵۴۵۴۶۰۱ - فکس: ۵۵۴۵۳۳۴۲

سوابق اجرایی:

مسئول عمران شهرداری ابوزید آباداز۸۳ تا ۹۳
مسئول امورشهراز۸۶تا۸۱
دبیر کمیسیون ماده صد شهردار ابوزیدآباداز۹۰ تا۹۲
معاون شهرداری ابوزیدآباداز دیماه ۹۰ تا۹۲

برچسب ها