تاریخ ارسال مطلب:۱۳۹۴ سه شنبه ۲۵ فروردين - تعداد بازدید: 88166 بار
چاپ مطلب

سوله ورزشی راوند

سوله ورزشی راوند

عنوان پروژه: سوله ورزشی راوند
محل اجراي پروژه : راوند- بلوار حرم- جنب زیارت راوند
پیمانکار : سازمان عمران و بهسازی
شماره قرارداد : 221586 - تاریخ قرارداد : 15/10/93 - مبلغ قرارداد : 3,500,000,000
مساحت زمین تملک شده :4860 متر مربع
زیر بنای ساختمان : 2000 متر مربع
ابعاد سالن : 25 ×48 متر (ابعاد سوله 32×48) استاندار زمین بازی (20*40 متر)
تعداد طبقات : یک طبقه - استراکچر : فلزی
فضاهای خدماتی :
رختکن : 35 متر مربع برای هر دو تیم بصورت جداگانه همراه با یک دوش ویک توالت)
دوش وسرویس بهداشتی عمومی : 35 متر مربع(4 چشمه توالت و 4عدد دوش )
سالن بدنسازی : 65 متر مربع
جایگاه ویژه: 40 متر مربع(به انظمام یک اتاق پذیرایی: 12متر مربع)
اتاق انتظامات و نگهبانی : 12 متر مربعاتاق مسئول سالن : 12متر مربع
موتورخانه :20 متر مربع
هزینه اجرای عملیات ابنیه پروژه:یک میلیارد و سیصد میلیون تومان
هزینه اجرای عملیات تاسیساتی سالن و تاسیسات شهری :300 میلیون تومان
هزینه کل اجرای پروژه: یک میلیارد و ششصد میلیون تومان