تاریخ ارسال مطلب:۱۳۹۴ جمعه ۱۴ فروردين - تعداد بازدید: 23893 بار
چاپ مطلب

اطلاعات تماس شهرداری

اطلاعات تماس شهرداری

ردیف نام نهاد - سازمان تلفن نمابر آدرس
۱ شورای اسلامی شهر ۵۵۵۸۱۴۰۰-۹ ۵۵۵۶۰۳۶۰ بلوار شهید خادمی - شورای اسلامی شهر کاشان
۲ شهرداری کاشان - ستاد مرکزی ۵۵۴۴۰۰۵۵-۸ ۵۵۴۴۴۰۰۰ خیابان اباذر - شهرداری کاشان
۳ معاونت خدمات شهری ۵۵۴۲۱۵۵۲ - ۵۵۴۲۲۱۳۵ ۵۵۴۲۱۵۵۲ بلوار شهید خاندایی - معاونت خدمات شهری شهرداری کاشان
۴ معاونت ترافیک و حمل و نقل ۵۵۴۷۲۱۱۸ ۵۵۴۵۷۳۸۸ پایانه مسافربری - معاونت ترافیک و حمل و نقل
۵ معاونت عمران ۵۵۲۲۷۴۷۴-۵ ۵۵۲۳۳۵۵۵ خیابان امام(ره) - معاونت عمران شهرداری کاشان
۶ مرکز ارتباطات راهبردی و بین الملل ۵۵۴۴۱۰۳۰ ۵۵۴۵۰۵۰۵ خیابان امیریه - مرکز ارتباطات راهبردی و بین الملل
۷ شهرداری منطقه یک ۵۵۲۲۵۰۰۰ ۵۵۲۳۸۰۰۱ خیابان امام (ره) - شهرداری منطقه یک کاشان
۸ شهرداری منطقه دو ۵۵۵۴۴۰۶۰-۱ ۵۵۵۷۰۴۸۳ بلوار مفتح - شهرداری منطقه دو
۹ شهرداری منطقه سه ۵۵۲۴۱۵۳۹ و ۵۵۲۴۱۳۲۶الی۹ ۵۵۲۴۱۵۳۹ بلوار سپیده کاشانی - - شهرداری منطقه سه کاشان
۱۰ شهرداری منطقه چهار ۵۵۳۳۶۰۳۰ - ۵۵۳۳۲۰۸۷ ۵۵۳۳۶۰۳۰ میدان عامریه - شهرداری منطقه چهار کاشان
۱۱ شهرداری منطقه پنج ۵۵۵۴۱۴۱۱-۱۴ ۵۵۵۴۱۴۱۴ بلوار قطب راوندی - شهرداری منطقه پنج کاشان
۱۲ سازمان آتش نشانی ۵۵۲۴۴۲۰۱-۴ ۵۵۲۲۵۱۵۱ خیابان غیاث الدین - سازمان آتش‌نشانی شهرداری کاشان
۱۳ سازمان اتوبوسرانی ۵۵۲۳۶۰۵۰-۶۰ ۵۵۲۳۵۹۹۹ - ۵۵۴۴۴۶۰۰ بلوار ملاصدرا - سازمان اتوبوسرانی شهرداری کاشان
۱۴ سازمان تاکسیرانی ۵۵۴۳۱۹۷۱-۹ ۵۵۴۳۱۹۷۴ بلوار امام رضا(ع) - سازمان تاکسیرانی شهرداری کاشان
۱۵ سازمان زیباسازی ۵۵۲۴۱۴۳۷-۹ ۵۵۲۴۱۴۳۷ میدان قاضی اسدالله - سازمان زیباسازی شهرداری کاشان
۱۶ سازمان پارکها و فضای سبز ۵۵۴۵۰۵۰۳ ۵۵۴۵۰۵۰۳ شهرداری ستاد
۱۷ سازمان موتوری ۵۵۴۸۱۶۱۵-۱۶ ۵۵۴۸۱۶۱۶ خیابان کارگر - سازمان خدمات موتوری شهرداری کاشان
۱۸ سازمان دارالسلام ۵۵۲۳۷۷۷۷ ۵۵۲۳۹۹۹۹ بلوار شهدا - سازمان دارالسلام کاشان
۱۹ سازمان عمران و بهسازی ۵۵۲۲۷۴۷۴-۵ ۵۵۲۳۳۵۵۵ خیابان امام(ره) - سازمان عمران و بهسازی شهرداری کاشان
۲۰ سازمان فرهنگی و ورزشی ۵۵۲۴۸۰۰ و ۵۵۲۴۹۰۰ ۵۵۴۲۵۸۰۱ بلوار دانشجو - سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کاشان
برچسب ها