تاریخ ارسال مطلب:۱۳۹۹ پنج شنبه ۲۲ خرداد - تعداد بازدید: 98077 بار
چاپ مطلب

سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری

سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری در راستای ادغام سازمان های پارک ها و فضای سبز و نیز زیباسازی ، براساس ابلاغیه ی شورای اسلامی شهر تکشیل شده و تجمیع ظرفیت ها،فرصت ها و منابع موجود در این دو حوزه را در دستور کار خود قرار داده است.

محمد رضا خالدی

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری
تاریخ تصدی سمت:۱۳۹۹/۳/۲۲
آدرس:
ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1
2
3
4
5
برچسب ها