تاریخ ارسال مطلب:۱۳۹۴ جمعه ۱۴ فروردين - تعداد بازدید: 19384 بار
چاپ مطلب

محدوده خدماتی و اطلاعات منطقه پنج شهرداری کاشان

محدوده و مساحت منطقه: 5503متر مربع / تعداد و نام نواحی تحت پوشش: 1- ناحیه خزاق 2- ناحیه راوند 3- ناحیه طاهرآباد 4- /مشخصات منطقه (نظیر ویژگی های اصلی و کالبدی منطقه): احداث پروژه های مهم

منطقه پنج شهرداری کاشان
محدوده و مساحت منطقه: 5503متر مربع
تعداد و نام نواحی تحت پوشش:- ناحیه خزاق- ناحیه راوند - ناحیه طاهرآباد
• مشخصات منطقه (نظیر ویژگی های اصلی و کالبدی منطقه): احداث پروژه های مهم
• شماره تلفنخانه و فکس اصلی شهرداری منطقه: 55541414 - 55541415
آدرس پارک ها، سراهای محله، مراکز تحت پوشش و ...
ردیف نام مکان آدرس
1 پارک آیت اله مدنی(ره) بلوار قطب راوندی
2 پارک پرستار ورودی بلوار پزشک به سمت بیمارستان شهید بهشتی
3 پارک آزادگان جنب پمپ بنزین راوند
4 بوستان راوند جنب ناحیه 6 شهرداری ناحیه راوند
5 بوستان آزادگان جنب مسجد الزهراء
6 بوستان صنایع فرش راوند داخل کارخانه راوند
7 بوستان شقایق خزاق
8 بوستان شهدای طاهرآباد طاهرآباد، پشت ناحیه 7 طاهرآباد
9 پل دفاع مقدس پل بیمارستان بهشتی
10 بلوار صنعت انتهای بلوار دانش
11 سرای محله علامه قطب الدین راوندی راوند، شهرک قطب راوند، مسجد عترت
12 سرای محله صاحب الزمان راوند، بلوار شهیدان فرازنده، مسجد صاحب الزمان
13 سرای محله شهدای راوند راوند، شفا خانه حضرت ابوالفضل(ع)
14 سرای محله شهدای خزاق خزاق، پشت مسجد جامع، منزل حسین نوروزی
15 فرهنگ سرای المهدی راوند، ابتدای بلوار حرم
آدرس منطقه، معاونت های مربوطه و نواحی تحت پوشش
ردیف نام مکان آدرس تلفن نمابر
1 شهرداری منطقه پنج بلوار قطب راوندی، کارخانه کلک سابق 55541414-55541415 55541411
2 ناحیه راوند راوند، بوستان شهدا، بعداز پمپ بنزین 55512215-55512533 55512533
3 ناحیه خزاق بلوار قطب راند، روبروی پلیس راه، به سمت خزاق، میدان پرفسورارشدی 55530450 55530450
4 ناحیه طاهرآباد طاهرآباد، جنب گلزار شهداء 55522220 55522220