تاریخ ارسال مطلب:۱۳۹۴ دوشنبه ۲۴ فروردين - تعداد بازدید: 8984 بار
چاپ مطلب

شهرداری منطقه چهار کاشان

محدوده و مساحت منطقه: ازمیدان الغدیر(واقع در خیابان امیرکبیر)تا با غ تاریخی فین در 2طرف محمور که که شامل فاز یک ناجی آباد– شهرک امیر المومنین و فینین نیز می باشد. مساحت منطقه: 11005مترمربع می باشد. تعداد و نام نواحی تحت پوشش: 3ناحیه –ناحیه واقع در فاز یک ناجی آباد و فین کوچک-ناحیه فین بزرگ-ناحیه مسکن مهر

منطقه چهار شهرداری کاشان
اطلاعات منطقه
محدوده و مساحت منطقه:
ازمیدان الغدیر(واقع در خیابان امیرکبیر)تا با غ تاریخی فین در 2طرف محمور که که شامل فاز یک ناجی آباد–شهرک امیر المومنین و فینین نیز می باشد.
مساحت منطقه:
11005مترمربع می باشد.
تعداد و نام نواحی تحت پوشش:
3ناحیه –ناحیه واقع در فاز یک ناجی آباد و فین کوچک-ناحیه فین بزرگ-ناحیه مسکن مهر
مشخصات منطقه (نظیر ویژگی های اصلی و کالبدی منطقه):
وجود تپه های سیلک –باغ تاریخی فین سرشاخه رودخانه های حیدرو گازرگاه و باغات میوه و زمینهای مستعد کشاورزی
وجود شهرک های مسکونی امیراامومنین ومسکن مهر –ورزشگاه بزرگ کاشان به نام امیرکبیر-هتل های بزرگ امیرکبیر ونگارستان-آسایشگاه سالمندان گلابچی –مجتمع های بزرگ مسکونی سایپا وپزشکان
وجود دانشگاه علامه فیض کاشانی-دانشگاه جامع علمی کاربردی-دانشگاه فنی حرفه ای دختران فدک-مصلی کاشان-مسیر سلامت-زیارتگاه های شاهزاده ابراهیم-شاهزاده هادی-شاهزاده قاسم
شماره تلفنخانه و فکس اصلی شهرداری منطقه: 55336030-031
کلیه مسئولین منطقه اعم از نواحی، مسئولین ستادی منطقه و ...
ردیف نام سمت تلفن داخلی شماره اتاق
1 محمد علی پیراسته شهردار منطقه 55330050 112 21
2 مهدی محمد پور معاون اداری مالی 55330050 113 20
3 مهدی رضائی نایب معاون شهرسازی 55330050 156 2
4 احمد شاه بالائی معاون عمران 55330050 193 6
5 حمیدرضا بهروز معاون خدمات شهری 55330050 143 17
6 علی سهرابی کاشانی مدیراداری 55330050 114 119
7 سید مهدی هاشمی مدیردرآمد 55330050 174 9*
8 رضا پور عسکری مدیراملاک 55330050 167 10
9 جعفر تقاعدی مدیرپیمان 55330050 189 7
10 حسن پرورده مدیرحراست   146 16
11 محمد صحت مسئول روابط عمومی   111 14
12 صابرتفرشی مسئول امور مهندسین ناظر     4
13 علی حجتی مسئول اصناف   178 9
14 سید یاسر ابوالفتحی مسئول نوسازی   181 9
15 لیلا پناهنده مسئول وصول مطالبات واجرائیات   170 10
16 مریم توکلی کاشانی مسئول درآمدهای عمومی   202 9
17 بهزاد بهروز مسئول دفتر شهردار منطقه   112  
18 احمدرضا فضل اللهی مسئول ناحیه یک      
19 سید عباس ناصری زاده مسئول ناحیه 5 فین 55330050    
20 احمدرضا کاظمی مسئول دستگاه نظارت 55330060    
21 سید محمد علی جلال زاده کارشناس فضای سبز   143 8
22 امیرسربندی ونی کارشناس امور حقوقی   148  
23 محسن حاجی زاده مسئول کارپردازی   141  
آدرس دقیق منطقه، معاونت های مربوطه و نواحی تحت پوشش:
ردیف نام آدرس تلفن داخلی
1 شهرداری منطقه خیابان امیرکبیر-میدان شهید اردهال-ابتدای بلوار اردهال 55336060  
2 ناحیه یک فازیک ناجی آباد خیابان پیروزی –روبه روی خیابان شهید مبشر    
3 ناحیه 5 فین فین بزرگ–خیابان امامزاده قاسم-پشت زیارت ناحیه فین 55330050  
4 ناحیه مسکن مهر مسکن مهر    
5 پارک بزرگ شهر بلوار درین روبه روی ورزشگاه امیرکبیر    
6 پارک (بوستان)شهدا یا بنفشه فازیک ناجی آبادخیابان پیرورزی    
7 بوستان فیروزی جنب باغ تاریخی فین    
سرای محله مسکن مهر شهرک خاتم الانبیاء