تاریخ ارسال مطلب:۱۳۹۴ دوشنبه ۲۴ فروردين - تعداد بازدید: 6289 بار
چاپ مطلب

منطقه سه شهرداری کاشان

منطقه سه شهرداری کاشان

منطقه سه شهرداری کاشان
آدرس دقیق منطقه، معاونت های مربوطه و نواحی تحت پوشش:
ردیف نام سمت تلفن داخلی
1 ستاد منطقه سه بلوار سپیده کاشانی 55241537
55241538
 
2 معاونت خدمات شهری و ناحیه چهار خیابان همت 55246956  
3 ناحیه نه لتحر ، خیابان زیارت 55228060  
4 ناحیه یازده شهرک 22 بهمن ، نبش میدان 55272982  
5 معاونت عمران بلوار سپیده کاشانی – ساختمان منطقه 3 55241538  
6 معاونت شهرسازی بلوار سپیده کاشانی – ساختمان منطقه 3 55241539