تاریخ ارسال مطلب:۱۳۹۴ جمعه ۱۴ فروردين - تعداد بازدید: 10243 بار
چاپ مطلب

محدوده عملیاتی و اطلاعات منطقه دو شهرداری کاشان

محدوده عملیاتی و اطلاعات منطقه دو شهرداری کاشان: مشحصات منطقه ( نظیر ویژگی های اصلی و کالبدی منطقه ): دارای بافت مسکونی جدید بوده و از مراکز پر تاراکم جمعیتی شهرستان می باشد و مراکز اصلی اداری و تجاری شهر در این منطقه واقع شده است

محدوده عملیاتی و اطلاعات منطقه
• محدوده و مساحت منطقه : 1620 هکتار
• تعداد نواحی تحت پوشش : نواحی : ناحیه یک – ناحیه دو – نا حیه 12
• مشحصات منطقه ( نظیر ویژگی های اصلی و کالبدی منطقه ):
• دارای بافت مسکونی جدید بوده و از مراکز پر تاراکم جمعیتی شهرستان می باشد و مراکز اصلی اداری و تجاری شهر در این منطقه واقع شده است
• شماره تلفنخانه و فکس اصلی شهرداری منطقه : 55544060-031 55542060- 031
آدرس پارک ها، سراهای محله، مراکز تحت پوشش و ...
ردیف نام مکان آدرس
1 پارک شهید ذالفقار پور میدان ولیعصر
2 پارک شهید حسن زاده بلوار شهید خادمی
3 پارک شهید مؤمنیان بلوار خلیج فارس
4 پارک ناژون بلوار بهارستان فاز دو
5 بوستان جوان خیابان پیام نور
6 بوستان خیابان دکتر قزنوی خیابان دکتر غزنوی
7 بوستان نور خیابان امیر کبیر
8 بوستان کتاب بلوار شهید مفتح
9 سرای محله شهید محتشمی بلوار کارگر
آدرس منطقه، معاونت های مربوطه و نواحی تحت پوشش
ردیف نام مکان آدرس تلفن نمابر
1 شهرداری منطقه دو بلوار مفتح 55544060 ---
2 ناحیه یک فاز دو --- ---
3 ناحیه دو شهرک انقلاب --- ---
4 ناحیه 12 فاز دو ناجی آباد در محل پارک ناژون --- ---