تاریخ ارسال مطلب:۱۳۹۵ دوشنبه ۱ آذر - تعداد بازدید: 10400 بار
چاپ مطلب

مسئولین شهرداری منطقه دو

محدوده عملیاتی و اطلاعات منطقه دو شهرداری کاشان: مشحصات منطقه ( نظیر ویژگی های اصلی و کالبدی منطقه ): دارای بافت مسکونی جدید بوده و از مراکز پر تاراکم جمعیتی شهرستان می باشد و مراکز اصلی اداری و تجاری شهر در این منطقه واقع شده است

منطقه دو شهرداری کاشان
کلیه مسئولین منطقه اعم از نواحی، مسئولین ستادی منطقه و ...
لازم به ذکر است تلفن اصلی منطقه 55542060  و پیش شماره 031 می باشد.
 
ردیف نام سمت تلفن داخلی فاکس
1 احمد شاه بالایی شهردار منطقه --- 107 ---
2 حمیدرضا بهروز قائم مقام و معاون خدمات شهری منطقه 55581300 ---
3 محمد علی فرجی معاون اداری مالی و برنامه ریزی 55570394 105 ---
4 محمد رضا طالبیان نژاد معاون شهرسازی 55570482 210 ---
5 علی عوض پور معاون عمران --- 124 ---
6 علی سهرابی مدیر امور اداری 55570483 132 ---
7 حسین زارع جمال آبادی مدیر حراست 55540009 104 ---
8 حسین سقایی مدیر خدمات شهری --- ---
9 حسین مکاری مدیر پیمان و رسیدگی 55573780 145 ---
10 مجتبی رخشماه مدیر املاک 55570275 109 ---
11 مریم ابراهیمی مدیر درآمد 55570369 108 ---
12 محبوبه وردی امور مهندسین ناظر --- 204 ---
13 سعید بقالزاده آرانی مسئول 137 --- 137 ---
14 علی راشدی مسئول فضای سبز 55542975 --- ---
15 علی سهرابی کاشانی مسئول کارگزینی 55570483 132 ---
16 سید محسن حاجی زاده مسئول کارپردازی 55570394 117 ---
17 عبداله خدابنده مسئول انتظامات --- 205 ---
18 سید رضا متولیان مسئول اصناف --- 176 ---
19 جواد صفوی مسئول دفتر 55542060 106 ---
20 مجید چاوشی مسئول نوسازی --- 168 ---
21 محمد مکاری کارشناس دستگاه نظارت --- 192 ---
22 محمد مهدی نادری مدیر حقوقی --- 219 ---
23 مهدی میانه ساز مسئول ستاد پاکیزگی 55431112 --- ---
24 زهرا نهادی مسئول وصول مطالبات 55570519 170 ---
25 شیما فرزانگان مسئول درآمدها عمومی --- 172 ---
26 محمد مکاری مسئول ناحیه یک 55431112-55430444 ---
27 محسن حیدری زاده مسئول ناحیه دو 55572911 --- ---
28 ابوالفضل محمدی طاهری مسئول ناحیه سه 55572600-55581455 --- ---