تاریخ ارسال مطلب:۱۳۹۴ دوشنبه ۲۴ فروردين - تعداد بازدید: 11825 بار
چاپ مطلب

مسئولین منطقه سه شهرداری کاشان

مسئولین منطقه سه شهرداری کاشان

منطقه سه شهرداری کاشان
کلیه مسئولین منطقه اعم از نواحی، مسئولین ستادی منطقه و ...
ردیف نام سمت تلفن داخلی فاکس
1 محمدرضا متشکره شهردار منطقه 55241537 104 ---
2 حسین دلشاد معاون خدمات شهری 55246956 --- ---
3 سید فرهاد حسینی معاون معاونت عمران 55246956 --- ---
4 اسداله شکوهی معاون شهرسازی --- 115 ---
5 علی اندلیب مدیر درآمد --- 125 ---
6 رضا پورعسگری مدیر املاک --- 113 ---
7 مرضیه لطفی مدیر درآمدهای عمومی --- 142 ---
8 محسن مطهری مسئول نوسازی --- 126 ---
9 محمد نجارزاده مسئول اصناف --- 127 ---
10 سیدعباس حسینی مسئول اجرائیات و وصول محاسبات --- 105 ---
11 حمید رضا بهرامیان مسئول امور اداری 55241326 120 ---
12 میثم عرقکش مسئول حراست 55241542 102 ---
13 علیرضا دیگبری مسئول دفتر شهردار 55240648 103 ---
14 مجید رئیس زاده مسئول کارپردازی --- 135 ---
15 حمید رضا بهرامیان مسئول دبیرخانه 55241326 120 ---
16 علیرضا دیگبری مسئول روابط عمومی 55240648 103 ---
17 امیدافروز مدیر پیمان و رسیدگی 55240430 --- ---
18 مجتبی حلاج مفرد مسئول فضای سبز 55228060 --- ---
آدرس دقیق منطقه، معاونت های مربوطه و نواحی تحت پوشش:
ردیف نام سمت تلفن داخلی
1 ستاد منطقه سه بلوار سپیده کاشانی 55241537
55241538
 
2 معاونت خدمات شهری و ناحیه چهار خیابان همت 55246956  
3 ناحیه نه لتحر ، خیابان زیارت 55228060  
4 ناحیه یازده شهرک 22 بهمن ، نبش میدان 55272982  
5 معاونت عمران بلوار سپیده کاشانی – ساختمان منطقه 3 55241538  
6 معاونت شهرسازی بلوار سپیده کاشانی – ساختمان منطقه 3 55241539