تاریخ ارسال مطلب:۱۳۹۴ دوشنبه ۲۴ فروردين - تعداد بازدید: 7748 بار
چاپ مطلب

مسئولین منطقه چهار شهرداری کاشان

مسئولین منطقه چهار شهرداری کاشان

منطقه چهار شهرداری کاشان
کلیه مسئولین منطقه اعم از نواحی، مسئولین ستادی منطقه و ...
ردیف نام سمت تلفن داخلی شماره اتاق
1 حمیدرضا صادقی شهردار منطقه 55341519 111 ---
2 محمد شفافی قائم مقام و معاون اداری مالی و برنامه ریزی 55344586 112 ---
3 مرتضی صادقی معاون شهرسازی 55344584 156 ---
4 شهریاری زاده معاون عمران 55341619 193 ---
5 سید عباس ناصری زاده معاون خدمات شهری 55344588 144 ---
6 علی دهقانی مدیراداری 55339800 114 ---
7 سید مهدی هاشمی مدیردرآمد 55344585 174 ---
8 سید علی صحابی مدیراملاک 55341412 168 ---
9 جعفر تقاعدی مدیرپیمان 55344098 189 ---
10 محسن باقری مدیرحراست 55344097 116 ---
11 مصطفی بلوری مسئول روابط عمومی   203 ---
12 علی جوادیان مسئول امور مهندسین ناظر   158 ---
13 علی حجتی مسئول اصناف   179 ---
14 سید یاسر ابوالفتحی مسئول نوسازی   181 ---
15 لیلا پناهنده مسئول وصول مطالبات واجرائیات 55344099 170 ---
16 مهدی هاشمی مسئول درآمدهای عمومی 55344585 174 ---
17 مرتضی جعفر کاشانی مسئول دفتر شهردار منطقه 55341459 113 ---
18 مرتضی قربانی مسئول ناحیه یک 55422100 --- ---
19 بشیر حکیمیان مسئول ناحیه دو فین 55330050 --- ---
20 مرتضی محمدی مسئول ناحیه سه 55303400 --- ---
21 سید محمد علی جلال زاده کارشناس فضای سبز 55344587 186 ---
22 امیرسربندی ونی کارشناس امور حقوقی   149 ---
23 محسن حاجی زاده مسئول کارپردازی --- 141 ---
آدرس دقیق منطقه، معاونت های مربوطه و نواحی تحت پوشش:
ردیف نام آدرس تلفن داخلی
1 شهرداری منطقه خیابان امیرکبیر-میدان شهید اردهال-ابتدای بلوار اردهال 55336060  
2 ناحیه یک فازیک ناجی آباد خیابان پیروزی –روبه روی خیابان شهید مبشر    
3 ناحیه 2 فین فین بزرگ–خیابان امامزاده قاسم-پشت زیارت ناحیه فین 55330050  
4 ناحیه مسکن مهر مسکن مهر    
5 پارک بزرگ شهر بلوار درین روبه روی ورزشگاه امیرکبیر    
6 پارک (بوستان)شهدا یا بنفشه فازیک ناجی آبادخیابان پیرورزی    
7 بوستان فیروزی جنب باغ تاریخی فین    
سرای محله مسکن مهر شهرک خاتم الانبیاء