تاریخ ارسال مطلب:۱۳۹۴ جمعه ۱۴ فروردين - تعداد بازدید: 22185 بار
چاپ مطلب

مسئولین منطقه پنج شهرداری کاشان

محدوده و مساحت منطقه: 5503متر مربع / تعداد و نام نواحی تحت پوشش: 1- ناحیه خزاق 2- ناحیه راوند 3- ناحیه طاهرآباد 4- /مشخصات منطقه (نظیر ویژگی های اصلی و کالبدی منطقه): احداث پروژه های مهم

مسئولین منطقه پنج شهرداری کاشان
کلیه مسئولین منطقه اعم از نواحی، مسئولین ستادی منطقه و ...
لازم به ذکر است تلفن های اصلی منطقه 15الی55541411،  و نمابر منطقه 55549559و پیش شماره 031 می باشد.

 
ردیف نام سمت تلفن داخلی فاکس
1 مهدی محمدپور معاون اداری مالی منطقه 55543233 103 ---
2 مهدی رضایی نایب مدیر املاک 55583158 120 ---
3 علی طالبی مدیر درآمد 55544462 129 ---
4 علی ترنجی معاون عمران 55582557 117 ---
5 محمدرضا دایی مدیر پیمان --- 113 ---
6 ابوالفضل اسدزاده مدیر شهرسازی 55581544 149 ---
7 احمدرضا کاظمی معاون خدمات شهری 55582925 137 ---
8 ابوالفضل محمدی مسئول ناحیه طاهرآباد 55522220 --- ---
9 علی یوسف زاده مسئول ناحیه خزاق 55530450 --- ---
10 مهدی خداترس مسئول ناحیه راوند 55512215 --- ---
11 غلامرضا معراجی مسئول ناحیه 4 55579577 --- ---
12 ریاحی مسئول اداری 55582554 --- ---
13 خانم بهره دار حقوقی --- 128 ---
14 خانم مطهری مالی 55582922 127 ---
15 عباس اکبرزاده رئیس دفتر 55542862 102 ---