منطقه پنج شهرداری کاشان محدوده و مساحت منطقه: 5503متر مربع/ تعداد و نام نواحی تحت پوشش: 1-ناحیه خزاق 2- ناحیه راوند 3- ناحیه طاهرآباد 4- /مشخصات منطقه (نظیر ویژگی های اصلی و کالبدی منطقه): احداث پروژه های مهم
۱۳۹۴ جمعه ۱۴ فروردين - تعداد بازدید: 7048 بار
شهرداری منطقه پنج کاشان
نام مدیر: ابوذر میرزابیگی
تاریخ تصدی سمت: 27/8/1396
تحصیلات: کارشناسی عمران
شماره تلفنخانه و فکس اصلی شهرداری منطقه: 29 – 55241326
سوابق اجرایی:
مدیر منطقه دو شهرداری
معاون سازمان عمران و بهسازی شهرداری
ارسال به شبکه های اجتماعی:
تصاویر مرتبط
کاشان - خیابان اباذر - تلفن: 983155440055+
کلیه حقوق برای شهرداری کاشان محفوظ می باشد.
Powered By ParsPro.ir