تاریخ ارسال مطلب:۱۳۹۴ جمعه ۱۴ فروردين - تعداد بازدید: 10414 بار
چاپ مطلب

مدیریت مرکز معاینه فنی خودرو

مدیریت مرکز معاینه فنی خودروهای سبک طبق قوانین و دستورالعملهای مربوطه از وزارت کشور و مسئول مافوق تست خودروهای موجود در شهرستان جهت رفع آلایندگی و ایجاد ایمنی لازم در راستای حفظ محیط زیست و ایمنی خودرو مبنی بر حفظ جان شهروندان و رانندگان و مسافرین و در یک کلمه جان مردم

مدیریت مرکز معاینه فنی خودرو

مدیریت مرکز معاینه فنی خودرو
آدرس: کاشان – میدان شهید زجاجی – بلوار شهید علی تبار – مرکز معاینه فنی خودرو شهرداری
تلفن: ۵۵۴۵۲۶۱۶
برچسب ها