تاریخ ارسال مطلب:۱۳۹۴ جمعه ۱۴ فروردين - تعداد بازدید: 21821 بار
چاپ مطلب

معاونت حمل و نقل و ترافیک

تهیه طرح های دارای مقیاس شهری و تصویب طرح های موردی تهیه شده در سازمان های تابعه ارائه پیشنهادات و پیگیری اقدامات اجرایی جهت افزایش سهولت و ایمنی تردد و جابجایی مسافر و کالا بررسی و ارائه طرح، راهکار و پیشنهادات جامعه و هماهنگ در جهت بهبود زیرساخت ها، ناوگان و تجهیزات و افزایش سهم حمل و نقل همگانی به سهم مطلوب با همکاری مراجع ذیصلاح

حمیدرضا بخشنده فر

معاونت حمل و نقل و ترافیک
تاریخ تصدی سمت: ۲۷/۸/۹۶
آدرس: خیابان امام(ره) - معاونت عمران شهرداری کاشان
تلفن: ۵۵۲۲۷۴۷۴-۵ -- نمابر: ۵۵۲۳۳۵۵۵

سوابق اجرایی:

معاون عمرانی شهرداری
مشاور شهردار